Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 77
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(76:1) Głosem mojim ku Gospodnu wołał jeśm, głosem mojim ku Gospodnu, i usłyszał mie jest. [2] »(76:2) W dzień zamęta mego Boga szukał jeśm, rękama mojima w nocy przeciwo jemu, i nie jeśm zdradzon. (76:3a) Wzgardzała wiesielić sie dusza moja, [3] »(76:3b) pomniał jeśm Boga i kochał jeśm sie, ❬i skusił jeśm sie❭, i zszedł jest duch moj. [4] »(76:4) Przełożyły są wijilije oczy moji, zamącił jeśm sie i nie mołwił jeśm. [5] »(76:5) Myślił jeśm dni stare a lata wiekuja w myśli jeśm imiał. [6] »(76:6) I myślił jeśm w nocy z siercem mojim, i skuszał jeśm sie, i miotł jeśm duch moj. [7] »(76:7) Azali na wieki porzuci Bog? I nie przyłoży, by lubieźliwszy był jeszcze? [8] »(76:8) Albo do końca miłosierdzie swoje odrzeże, od pokolenia w pokolenie? (76:9a) Albo zapomni smiłować sie Bog? [9] »(76:9b) Albo wstrzyma w gniewie swojem miłosierdzia swoja? [10] »(76:10) I rzekł jeśm: Juże uchwacił jeśm, to przemienienie prawice twojej wysokiej. [11] »(76:11) Pamięcien jeśm był działom gospodnowym, bo pamięcien będę od początka dziwom twojim [12] »(76:12) i myślić będę we wszech dzielech twojich, i w nalezieniach twojich skuszę sie. [13] »(76:13a) Boże, w świętem droga twoja. Ktory bog wieliki jako Bog nasz? [14] »(76:13b) Ty jeś Bog, jenże czynisz dziwy. (76:14a) Znamienitą uczynił jeś w ludzioch cześć twoję, [15] »(76:14b) wybawił jeś w ramieniu twojem lud twoj, syny Jakobowy i Jozefowy. [16] »(76:15) Widzieły są cie wody, Boże, widzieły są cie wody i bały są sie, i zamąciły są sie głębokości. [17] »(76:16) Mnożstwo źwięka wod, głos dali są obłocy. (76:17a) Bo zaprawdę strzały twoje szły są, [18] »(76:17b) głos gromu twego w kole. (76:18) Rozświeciły są błyskawice twoje okręgu ziemie, poruszyła sie i wezdrżała ziemia. [19] »(76:19) W morzu droga twoja i ścieżki twoje w wielu wod a śladowie twoji nie będą poznani. [20] »(76:20) Przewiodł jeś jako owce lud twoj w r❬ę❭ce Mojżeszowie i Aaronowie. 
«  Księga Psalmów 76 Księga Psalmów 77 Księga Psalmów 78  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl