Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Błogosławił jeś, Gospodnie, ziemię twoję, odwrocił jeś jęcstwo Jakob. [2] »(84:2) Odpuścił jeś lichotę ludu twemu, zakrył jeś wszystki grzechy jich. [3] »(84:3) Ukojił jeś wszystek gniew twoj, otwrocił jeś sie od gniewu rozgniewania twego. [4] »(84:4) Obroci nas, Boże, zbawienie nasze, i otewroci gniew twoj od nas! [5] »(84:5) Aza na wieki gniewać sie będziesz nam? Alboż rozciągniesz gniew twoj od pokolenia w pokolenie? [6] »(84:6) Boże, ty obrociw sie ożywisz nas, a lud twoj wiesielić sie będzie w tobie. [7] »(84:7) Pokaży nam, Gospodnie, miłosierdzie twoje, i zbawienie twoje daj nam! [8] »(84:8) Usłyszę, cso mołwić będzie we mnie Gospodzin Bog, bo będzie mołwić pokoj w lud swoj (84:9) ina święte swoje, i w ty, jiż sie nawracają ku siercu. [9] »(84:10) Zaprawdę wszako blizu bojących sie jego zbawienie jego, iżby przebywała sława w ziemi naszej. [10] »(84:11) Miłosierdzie a prawda pośrzatła jesta jemu, sprawiedlność a pokoj całowalesta sie [są]. [11] »(84:12) Prawda z ziemie weszczdła jest a sprawiedność s nieba weźrzała jest. [12] »(84:13) Bo zaprawdę Gospodzin da miłość a ziemia nasza da owoc swoj. [13] »(84:14) Sprawiedlność przed nim chodzić będzie i położy na drodze chody swe. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl