Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 87
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(86:1a) Założenia jego w gorach świętych, [2] »(86:1b) miłuje Bog wrota Syjon nade wszystki stany Jakob. [3] »(86:2) Sławiona rzeczona są o tobie, miasto boże. [4] »(86:3) Pamięcien będę Raab i Babiloniji wiadącym mie. (86:4) Owa cudzoziemcy i Tyrus, i lud Murzynow, ci są byli tamo. [5] »(86:5) Azali Syjon rzecze: Człowiek a człowiek urodził sie w niej, a on założył ją Nawyszszy? [6] »(86:6) Gospodzin powiedział w piśmiech ludzskich i książąt, tych, jiż są byli w niej. [7] »(86:7) Jako wiesielących wszech przebytek jest w tobie. 
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl