Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 88
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(87:1) Gospodnie Boże zbawienia mego, we dnie wołał jeśm i w ❬n❭ocy przed tobą. [2] »(87:2) Wnidź w obeźrzenie twoje modlitwa moja, nakłoń ucho twoje ku modlitwie mojej. [3] »(87:3) Bo napełniła sie jest złych dusza moja a żywot moj we pkieł przybliży sie. [4] »(87:4a) Wniman jeśm se zstąpającymi w jezioro, uczynił jeśm sie jako człowiek przez pomocy, [5] »(87:4b) miedzy martwymi wolen, (87:5) jako ranieni śpiąc w grobiech, jichże nie jest pamięcien więcej, a oni z ręki twej odpędzeni są. [6] »(87:6) Położyli są mnie w jezierze niższem, we ćmach i w ciemności śmierci. [7] »(87:7) Nade mną śćwierdził sie jest gniew twoj i wszystki rzeki twoje wwiodł jeś na mię. [8] »(87:8) Daleko uczynił jeś znane moje ote mnie, położyli są mnie w żadanie sobie. (87:9a) Przedan jeśm a nie wychodził jeśm, [9] »(87:9b) oczy moji mdle❬le❭sta byle przed ubożstwem. (87:10) Wołał ❬jeśm❭ k tobie, Gospodnie, wszego dnia, rozszyrzył jeśm ❬k tobie❭ ręce moje. [10] »(87:11) Azali martwym będziesz czynić dziwy? Alboż lekarze wskrzeszą i spowiadać sie będą tobie? [11] »(87:12) Azali kto mowić będzie w grobie miłosierdzie twoje a prawdę twoję we zgubienie? [12] »(87:13) Azali poznany będą we ćmach dziwy twoje a sprawiedlność twoja w ziemi zapomnienia? [13] »(87:14) A ja ku tobie, Gospodnie, wołał jeśm, a rano modlitwa moja przejdzie ciebie. [14] »(87:15) Czemu, Gospodnie, modlitwę moję odpędzasz, odwracasz oblicze twe ode mnie? [15] »(87:16) Ubogi jeśm ja i w robotach od młodości mojej, powyszon zaprawdę, uśmierzon jeśm i zamącon. [16] »(87:17) ❬Na mię są szli gniewowie twoji i strachy twoje zamąciły mie❭. [17] »(87:18) Ogarnęły mie jako woda wszego dnia, ogarnęły mie pospołu. [18] »(87:19) Oddalił jeś ode mnie przyjaciela i bliźniego mojego, i znane moje od nędze. 
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl