Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 101
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(100:1) Miłosierdzie i sąd piać ci będę, Boże. (100:2a) Piać będę [2] »(100:2b) i rozumieć na drodze niepokalonej, gdy przydziesz ku mnie. (100:3) Pochadzałeśm w niewiństwie serca mego pośrod domu mego. [3] »(100:4) Nie pokładałeśm przed oczyma myma rzeczy krzywej, czyniące przestąpania nienaźrzałeśm. [4] »(100:5) Nie przylnęło mi serce złe, odchylającego ode mnie złego nie znałeśm. [5] »(100:6) Uwłaczają❬ce❭go tajemno bliźniemu swemu, tego prześladował jeśm. (100:7) Pysznego oka a niesytego sierca, z tym jeśm nie jadł. [6] »(100:8) Oczy moje ku wiernym ziemie, aby siedzieli se mną; chodzący po drodze niepokalanej, ten mi służył. [7] »(100:9) Nie ❬będzie❭ bydlił pośrod domu mego, jen czyni pych. (100:10) Jen mołwi złości, nie rozprawiał przed oczyma moima. [8] »(100:11) W jutrznię zabijałeśm wszystki grzeszne ziemie, abych rozproszył z miasta bożego wszystki strojące złość. 
«  Księga Psalmów 100 Księga Psalmów 101 Księga Psalmów 102  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl