Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 109
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(108:1a) Boże, chwały mojej nie milczy, [2] »(108:1b) bo usta grzesznego i łżywego na mię o[d]tworzyła sie. (108:2a) Mołwili przeciwo mnie językiem łżywym [3] »(108:2b) i mołwami nienaźrzenia ogardnęli mie, i wybili mie za dar. [4] »(108:3) Za to, by mie miłowali, uwłoczyli są mnie, ale ja modlił jeśm sie. [5] »(108:4) I położyli przeciwo mnie złe za dobre i nienaźrzenie za miłowanie moje. [6] »(108:5) Postaw nad nim przesznego a dyjabeł stoj na prawicy jego. [7] »(108:6) Gdy ji sądzą, wyn❬i❭dzie potępion, a modlitwa jego bądź w grzech. [8] »(108:7) Bądźcie dni jego w male a biskupstwo jego weźmi[e] drugi. [9] »(108:8) Bądźcie synowie jego siroty a żona jego wdowa. [10] »(108:9) Mijając przeniesieni bądźcie synowie jego i żebrzycie, wyrzuceni bądźcie z przebytkow jich. [11] »(108:10) Wybadaj lichwnik wszystko imienie jego i rozchwatajcie cudzy roboty jego. [12] »(108:11) Ni bądź jemu pomocnik ani bądź, jen by smiłował sie nad sirotami ❬jego❭. [13] »(108:12) Bądźcie synowie jego we zgubę, w pokoleniu jednym zagładzono bądź imię jego. [14] »(108:13) W pamięć wroci sie złość ojcow je❬go❭ przed oczyma bożyma i grzech macierze jego nie bądź zgładzon. [15] »(108:14a) Będą przeciwo Bogu weżdy i zgiń z ziemie pamięć jich, [16] »(108:14b) przeto iż nie jest wspomionął uczynić miłosierdzie, (108:15) i prześladował człowieka stradnego i żebraka, i skruszonego sierca umorzyć, [17] »(108:16) i miłował poklęcie, i przydzie jemu, a nie chciał błogosławienia, i oddalono będzie od niego, [18] »(108:17) i oblekł sie w przeklęcie jako w odziew, i weszło jako woda w wnętrza jego i jako olej w kości jego. [19] »(108:18) Bądź jemu jako odzienie, jim sie odziewa, a jako wirzbca, jąż sie weżdy pasze. [20] »(108:19) To działo jich, jiż uwłoczą mnie u Boga i jiż mołwią złe przeciwo duszy mojej. [21] »(108:20) A ty, Boże, uczyń se mną prze imię twoje, bo słodko jest miłosierdzie twoje, (108:21a) zbaw mie, [22] »(108:21b) bo stra❬d❭nik i ubogi ja jeśm a sierce moje zamącone jest we mnie. [23] »(108:22) Jako cień, jenże mija, wzięt jeśm i wytrzęsion jako kobyłka. [24] »(108:23) Kolana moja rozniemogła są sie od posta a ciało moje przemieniło sie od oleja. [25] »(108:24) I ja uczynił jeśm sie w przeciwność jim; widzieli mie i chwiali głowami swymi. [26] »(108:25) Pomoży mi, Gospodnie Boże moj, zbawionym mie uczyń podług miłosierdzia twego, [27] »(108:26) i wiedzieć będą, iż ręka twoja ta, a ty, Boże, uczynił jeś ją[28] »(108:27) Kląć będą oni a ty błogosław; jiż powstają na mię, osromoceni bądźcie, ale sługa twoj wieselić sie będzie. [29] »(108:28) Obleczeni bądźcie sromotą, ktorzy mi uwłaczają, i odzieni bądźcie jako trojną sromotą swoją. [30] »(108:29) Chwalić będę Boga barzo w uściech moich i pośrod wiela chwalić ji będę, [31] »(108:30) jen stał na prawicy ubogiego, by zbawioną uczynił od prześladnikow duszę moję. 
«  Księga Psalmów 108 Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl