Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 127
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. (126:1) Aliż Gospodzin uczyni dom, po proźnicy działają, jiż czynią ji. (126:2) Aliż Gospodzin strzec będzie miasta, w prozność czują, jiż strzegą jego. [2] »(126:3) Prozność jest wam przed światłością wstajać; wstańcie, gdy siedzieć będziecie, jiż jecie chleb boleści, (126:4a) gdy da miłym swoim spanie. [3] »(126:4b) Owa dziedzina boża synowie, odpłata owoc brzucha. [4] »(126:5) Jako strzały w ręce mocnego, tako synowie wytrzęsionych. [5] »(126:6) Błogosławiony mąż, jenże napełnił żądzą swoję z nich; nie zasroman będzie, gdy mołwić będzie nieprzyjacielom swoim we wrociech. 
«  Księga Psalmów 126 Księga Psalmów 127 Księga Psalmów 128  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl