Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 134
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pienie wschodow. (133:1) Owa ninie błogosławcie Gospodnu, wszystcy słudzy gospodnowi, (133:2) jiż stoicie w domu bożem, w trzemiech domu Boga naszego! (133:3a) W nocach [2] »(133:3b) wzdzignicie ręce wasze w święta a błogosławcie Gospodnu! [3] »(133:4) Błogosław ciebie Gospodzin z Syjon, jen uczynił niebo i ziemię. 
«  Księga Psalmów 133 Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl