Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. (134:1) Chwalcie imię boże, chwalcie słudzy Boga, [2] »(134:2) jiż stoicie w domu bożem, w trzemiech Boga naszego! [3] »(134:3) Chwalcie Boga, bo dobry jest Gospodzin, śpiewajcie imieniu jego, bo słodkie jest! [4] »(134:4) Bo Jakoba wybrał sobie Bog, Israhel w bydło sobie. [5] »(134:5) Bo jeśm ja poznał, iż wieliki [dobry] jest Gospodzin a Bog nasz nade wszemi bogi. [6] »(134:6) Wszystko, cokoli chciał, Gospodzin uczynił na niebie i na ziemi, w morzu i we wszech głębokościach. [7] »(134:7) Wywodzę obłoki od końca ziemie, błyskawice w deszcz uczynił, (134:8a) jenże wywodzi wiatry z skarbow swoich, [8] »(134:8b) jenże pobił pirzwośnięta Ejipta od człowieka aż do skocięcia, [9] »(134:9) wypuścił znamiona i cuda pośrod ciebie, Ejipcie, w faraona i we wszystki sługi jego, [10] »(134:10) jenże pobił poganow wiele i zabił krole mocne, [11] »(134:11) Seon krola amorzkiego i Og krola Bazan, i wszystka krolewstwa Kanaan, [12] »(134:12) i dał ziemię jich dziedzictwo, ❬dziedzictwo❭ Israhel ludu swemu. [13] »(134:13) Gospodnie, imię twoje na wieki, Boże, pamiętne twoje od pokolenia w pokolenie. [14] »(134:14) Bo będzie sędzić Gospodzin lud swoj a w sługach swoich proszon będzie. [15] »(134:15) Bałwani poganow śrebro i złoto, działa ręku ludzkich. [16] »(134:16) Usta imają, a nie będą mołwić, oczy mają, i nie będą widzieć, [17] »(134:17) uszy mają, a nie będą słyszeć, bo ani jest duch w uściech jich. [18] »(134:18) Podobni będą jim, jiż czynią je, i wszystcy, jiż pwają w nie. [19] »(134:19) Dom Israhel, błogosławcie Gospodnu, dom Aaron, błogosławcie Gospodnu, [20] »(134:20) dom Lewi, błogosławcie Gospodnu, jiż sie bojicie Boga, błogosławcie Gospodnu! [21] »(134:21) Błogosławiony Bog z Syjon, jen bydli w Jeruzalem. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl