Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluia. Psalm. (135:1) Chwalcie Gospodna, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego! [2] »(135:2) Chwalcie Boga bogow, bo na ❬...❭! [3] »(135:3) Chwalcie Gospodna gospodnow! [4] »(135:4) Jen czyni dziwy wielikie sam. [5] »(135:5) Jen uczynił nieba w rozumie. [6] »(135:6) Jen stwirdził ziemię na wodach. [7] »(135:7) Jen uczynił poświaty wielikie. [8] »(135:8) Słońce w pomoc dniowi. [9] »(135:9) Miesiąc i gwiazdy na pomoc nocy. [10] »(135:10) Jen zbił Ejipt z pirzwnięty jich. [11] »(135:11) Jen wywiodł Israhel z pośrzod jich [12] »(135:12) w ręce mocnej i w ramieniu wysokiem. [13] »(135:13) Jen rozdzielił Morze Czyrwone w rozdzielenia [14] »(135:14) i wywiodł Israhel przez pośrod jego, [15] »(135:15) i wybił faraona i moc jego w Morzu Czyrwonem. [16] »(135:16) Jenże przewiodł lud swoj przez puszczą. [17] »(135:17) Jen zbił krole wieliki[18] »(135:18) i pobił krole mocne, [19] »(135:19) Seon krola Amorreow [20] »(135:20) i Og krola Bazan, (135:21) i wszystka krolewstwa Kanaan. [21] »(135:22) I dał ziemię jich dziedzinę, [22] »(135:23) dziedzinę Israhel słudze swemu. [23] »(135:24) Bo we śmierze naszej pomniał nas [24] »(135:25) i odkupił nas od nieprzyjacioł naszych. [25] »(135:26) Jen daje karmią wszemu ciału. [26] »(135:27) Chwalcie Boga niebieskiego! (135:28) Chwalcie Gospodna gospodnow, bo na wieki miłosierdzie jego! 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl