Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 19
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (18:1) Niebiosa wypowiedają sławę bożą i skutki rąk jego powiada stwirdzenie nieba. [2] »(18:2) Dzień dniowi wyrzyga słowo, a noc nocy ukazuje naukę. [3] »(18:3) Nie są mołwy ani kazania, ktorych by nie słyszany głosy jich. [4] »(18:4) We wszelką ziemię wszedł głos jich i w końce świata ziem słowa jich. (18:5a) W słońcu położył przebytek swoj, [5] »(18:5b) a on jako nowożenia pochodzący z łoża swego (18:6a) wiesielił sie jako obrzym na bieżenie drogi. [6] »(18:6b) Od wirzniego nieba wyście jego (18:7) i potkanie jego aż do wirzchu jego ani jest, jen by sie [sie] skrył przed gorącością jego. [7] »(18:8) Zakon gospodnow przez zakału obracający dusze, świadectwo boże wierne, mądrość dające malutkim. [8] »(18:9) Prawdy boże prawe, wiesielące sierca, kaźń boża światła, oświecająca oczy. [9] »(18:10) Bojaźń boża święta przebywa na wiek wiekom, sądy boże ❬prawe❭, sprawione samy w sobie, [10] »(18:11) żądniejsze nad złoto i nad kamień drogi barzo i słodszejsze nad strzedź i płast. [11] »(18:12) Bowiem sługa twoj strzeże jich, w strzeżeniu jich odpłata wielika. [12] »(18:13a) Grzechy kto zrozumie? Od tajemnych mych oczyści mie [13] »(18:13b) i od cudzych odpuści słudze twemu. (18:14) Nie będąli mi panować, tedy będę przez zakała i oczyszczon będę od grzecha silnego. [14] »(18:15) I będą, aż luby wymowy ust moich i myślenie sierca mego przed tobą zawżdy. (18:16) ❬Gospodnie, pomocniku moj i odkupicielu moj!❭ 
«  Księga Psalmów 18 Księga Psalmów 19 Księga Psalmów 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl