Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(47:1) Wieliki Bog i chwalny barzo w mieście Boga naszego, na gorze świętej jego. [2] »(47:2) Zakładali ją wiesielim wszej ziemie gora Syjon, boki pułnocy, miasto krola wielikiego. [3] »(47:3) Bog w jego domu poznan będzie, gdy przymie ją. [4] »(47:4) Bo otoż krolowie sebrali sie, seszli sie w gromadę. [5] »(47:5a) Oni widząc tako dziwowali sie są, zamącili sie są, rozruszyli sie są, [6] »(47:5b) drżenie popadło je, (47:6a) tamo boleści jako tej, co sie omładza. [7] »(47:6b) W duchu silnym zetrzesz łodzie tarskie. [8] »(47:7) Jako jesmy słyszeli, tako jesmy widzieli w mieście Boga mocy, ❬w mieście Boga naszego❭, Bog założył ją na wieki. [9] »(47:8) Przyjęlismy, Boże, miłosierdzie twoje weśrzod kościoła twego. [10] »(47:9) Podług imienia twego, ❬Boże❭, tako i chwała twoja do krajow ziemie; prawoty pełna jest prawica twoja. [11] »(47:10) Wiesiel sie gora Syjon i radujcie sie cory Judaprze sądy twoje, Gospodnie. [12] »(47:11) Ogarńcie Syjon i obłapcie ją, powiadajcie w wieżach jej! [13] »(47:12) Położcie sierca wasza w mocy jej i rozdawajcie domy jej, byście powiadali w pokoleniu drugiem. [14] »(47:13) Bo ten jest Bog, Bog nasz na wieki i na wieki wiekom, on będzie oprawiać nas na wieki. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl