Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) Słuchajcie tego, wszystcy ludzie, uszyma poczujcie wszystcy, co przebywacie na świecie, [2] »(48:2) wszystcy ziemianie i synowie ludzcy, pospołu w jedno bogaty i ubogi! [3] »(48:3) Usta moja mołwić będą mądrość, a myślenie sierca mego roztropność. [4] »(48:4) Nakłonię w podobieństwo ucho moje, otworzę w żołtarzu umysł moj. [5] »(48:5) Przecz sie bać będę w dzień zły? Lichota nogi mej ogarnie mie, [6] »(48:6) jiż pwają w moc swoję i mnostwem bogactw swych sie chełpią. [7] »(48:7) Brat nie odkupi, otkupi człowiek i nie da Bogu łaskania swego [8] »(48:8a) a myto otkupienia dusze swej, a usiłować będzie na wieki [9] »(48:8b) i żyw będzie jeszcze do końca. (48:9a) Nie uźrzy zagubienia, [10] »(48:9b) gdy widzieć będzie mądre umirające. Pospołu szalony i niemądry zaginieta (48:10a) i zostawią obcym bogactwa swoja, [11] »(48:10b) a grobowie jich domowie jich będą na wieki, (48:11) stanowie jich od pokole❬nia❭ aż do pokolenia, zwali są imiona swa w ziemiach swych. [12] »(48:12) Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, przypodoban jest źwierzętom nierozumnym i podobien sie jim uczynił. [13] »(48:13) Ta droga jich zły przykład jim, potem w uściech swoich ulubią sie. [14] »(48:14) Jako owce w piekle położeni są, śmierć spasie je (48:15) a panować będą jim sprawni rano, a pomoc jich zwiotszeje w piekle od sławy jich. [15] »(48:16) Ale weżda Bog odkupi duszę moję od ręki piekła, gdy weźmie mie. [16] »(48:17) Nie boj sie, gdy bogat uczynion będzie człowiek a gdy rozmnożona będzie sława domu jego, [17] »(48:18) bo gdy zaginie, nie zabierze wszego z sobą ani zstąpi s nim sława jego. [18] »(48:19) Bo dusza jego w żywocie jego będzie błogosławiona, spowiadać ci sie będzie, gdy mu dobrze uczynisz. [19] »(48:20) Wnidzie aż w pokolenie ojcow swych i aż na wieki nie uźrzy świece. [20] »(48:21) Człowiek, gdy we czci był, nie rozumiał, przypodoban jest ku źwierzętom nierozumnym i rowien jest jim uczynion. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl