Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(49:1) Bog, bogow Gospodzin, mołwił jest i wezwał ziemię (49:2a) ode wschodu słuńca aż do zachodu. [2] »(49:2b) Od Syjon wielebność krasy jego. [3] »(49:3) Bog jawnie przydzie, Bog nasz, i nie będzie milczeć. (49:4) Ogień przed nim sie zażże a około jego burza silna. [4] »(49:5) Przyzwał jest niebo z wirzchu i ziemię oględać lud swoj. [5] »(49:6) Zgromadźcie jemu święte jego, jiż obrządzają obrząd jego nad obietnicami. [6] »(49:7) I wzwiastują niebiosa sprawiedlność jego, bowiem Bog sędzią jest. [7] »(49:8) Słuchaj, ludu moj, a będę mołwić, Izrahel, i świadszyć będę tobie: Bog, Bog twoj ja jeśm. [8] »(49:9) W obietnicach twych nie będę cie karać, bo modła twoja przede mną jest wszegdy. [9] »(49:10) Nie wezmę z domu twego cieląt ani z twych stad kozłow, [10] »(49:11) bo moja są wszytka źwierzęta lasow, cielęta na gorach i wołowie. [11] »(49:12) Poznał jeśm wszytki ptaki nieba i cudność niw se mną jest. [12] »(49:13) Acz mi sie będzie chcieć jeść, nie powiem tobie, bo moj jest okrąg ziemie i pełność jego. [13] »(49:14) Aza jeść będę mięso bykowe albo krew kozłową pić? [14] »(49:15) Daj Bogu obietnicę chwały i wracaj Wirzniemu śluby twoje, [15] »(49:16) i wzowi mie w dzień zamętka, wytargnę cie i potcisz mie. [16] »(49:17) Ale grzesznemu rzekł jest Bog: Czemu ty wypowiadasz sprawiedliwości moje i bierzesz obrząd moj przez usta twa? [17] »(49:18) Ale ty jeś nienaźrzał nauki i porzuciłeś rzecz moję zasię. [18] »(49:19) Acz jeś widział złodzieja, bieżał jeś s nim i z cudzołożcy część twoję kładł jeś. [19] »(49:20) Usta twoja opływała złością a język twoj przypiewał jest łeż. [20] »(49:21) Siedząc przeciwo bratu twemu mołwił jeś i przeciwo ❬synowi❭ macierzy twojej dawał jeś zły przykład; to jeś czynił, a ja milczał. [21] »(49:22) Mnimał jeś lśc❬iwi❭e, iż będę tobie podobny; karać cie będę i postawię opak obraz twoj. [22] »(49:23) Rozumiejcie temu, jiż zapominacie Boga, by niegdy nie połapił, a nie będzie, kto otejmie. [23] »(49:24) Modła chwały poćci mie, i tamo droga, jąż pokażę jemu zbawienie boże. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl