Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 64
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawid. (63:1) Wysłuchaj, Boże, modłę moję, gdy proszę, od bojaźni nieprzyjaciela wytargni duszę moję! [2] »(63:2) Zaszczycił jeś mie od sebrania złosnych, od mnostwa strojących złość. [3] »(63:3a) Bo naostrzyli jako miecz języki swoje, naciągli łęczyszcze rzecz gorzką, [4] »(63:3b) by strzelali potajemnie niewinnego. (63:4a) Rychło strzelać ji będą i nie będą sie bać. [5] »(63:4b) Stwirdzili sobie mołwę złosną, (63:5) mołwili, by pokryli sidła, rzekli: Kto je uźrzy? [6] »(63:6) Badali złości, ustali badając badanim. (63:7a) Przystąpi człowiek ku siercu wysokiemu, [7] »(63:7b) i wzniesion będzie Bog. (63:8a) Str❬z❭ały dziecinne uczyniły sie rany jich [8] »(63:8b) i rozniemogli sie przeciwo jim językowie jich. (63:9a) Zamącili sie wszystcy, co je widzieli, [9] »(63:9b) i bał sie wszelki człowiek. (63:10) I zjawili działa boża i uczynki jego urozumieli. [10] »(63:11) Wiesielić sie będzie prawy w Bodze i pwać będzie weń, i chwaleni będą wszystcy prawego sierca. 
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl