Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 67
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow. (66:1) Bog sie smiłuj nad nami i błogosław nam, oświeci oblicze swe nad nami i smiłuj sie nad nami, [2] »(66:2) bychom poznali na ziemi drogę twoję, we wszech poganoch zbawienie twoje. [3] »(66:3) Spowiadajcie sie tobie ludzie, Boże, spowiadajcie sie tobie ludzie wszytcy. [4] »(66:4) Wiesielcie sie i radujcie sie pogani, bo sędzisz ludzie w sprawiedlności a pogany na ziemi sprawisz. [5] »(66:5a) ❬Modlcie sie tobie ludzie, Boże❭, modlcie sie tobie ludzie wszystcy; [6] »(66:5b) ziemia dała owoc swoj. (66:6a) Błogosław nas Bog, Bog nasz, i błogosław nas Bog, [7] »(66:6b) i bojcie sie jego wszystki kraje ziemie. 
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl