Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(70:1a) W cię jeśm, Panie, pwał, nie będę oganion na wieki. [2] »(70:1b) W twojej prawdzie wyzwol mie i wytargń mie, abychom sławę imienia jego wszem wiernym zjawili. (70:2) nakłoń ku mnie ucho twoje a zbaw mie! [3] »(70:3) Bądź mi w Boga zaszczytcę i w miasto ućwirdzone, aby zbawionym mie uczynił, (70:4) bo twardość moja i utoka moja jeś ty. [4] »(70:5) Boże moj, wymi mie z ręki grzesznego i z ręki przeciwo zakonu czyniącego i złosnego, [5] »(70:6) bo ty jeś śmiara moja, Panie, ❬Panie❭, nadzieja moja z młodości mojej. [6] »(70:7) W tobie poćwirdzon jeśm z żywota, od br❬z❭ucha ❬macierze❭ mojej ty jeś zaszczytca moj. (70:8a) W tobie pienie moje wszegdy, [7] »(70:8b) jako dziw uczynion jeśm wielu, a ty pomocnik mocny. [8] »(70:9) Napełniony bądźcie usta moja chwały, bych piał sławę twoję, wszytek dzień wielikość twoję. [9] »(70:10) Nie odrzucaj mie w czas starości; gdy pomdle moc moja, nie zostawiaj mie. [10] »(70:11) Bo rzekli nieprzyjaciele moji mnie i jiż strzegli duszemojej, radę uczynili w jedno, [11] »(70:12) rzekąc: Bog został jego, prześladujcie i jimcie ji, bo nie jest, kto by ji odjął. [12] »(70:13) Boże, nie oddalaj sie ode mnie, Boże moj, na pomoc moję względni! [13] »(70:14) Osromani bądźcie i zgińcie uwłoczce duszej mojej, pokryci bądźcie gańbą i sromotą, jiż szukają zła mnie. [14] »(70:15) Ale ja zawżdy będę pwać i przyczynię nad wszystkę chwałę twoję[15] »(70:16) Usta moja powiedzą prawdę twoję, wszystek dzień zbawienie twoje. (70:17a) Bo nie poznał jeśm pisma, [16] »(70:17b) wnidę w mocy panowy, Panie, pomnieć będę sprawiedlność twoję sameg❬o❭. [17] »(70:18) Bo❬że❭, nauczyłeś mie od młodości mojej a aż do ninie przepowiedać będę dziwy twoje. [18] »(70:19) I aż do postarzenia i starości, Boże, nie ostawiaj mie, (70:20) aliż zwiastuję ramię twoje pokoleniu wszelkiemu, jeż ima przyć, (70:21a) siłę twoję [19] »(70:21b) i sprawiedlność twoję, Boże, aż do wysokich, jeżeś uczynił dziwy. Boże, kto jest rowien tobie? [20] »(70:22) Kielkoś pokazał mi zamętkow wiele i złych, a obrociw sie żywił jeś mie i z głębokości ziemie opięć wywiodłeś mie. [21] »(70:23) Rozmnożył jeś wielmostwo twoje a obrociw się ucieszył jeś mie. [22] »(70:24) Bo i ja chwalić cie będę w sędoch psalmowych, prawdę twoję, Boże, śpiewać ci będę na gęśloch, święty Israhel. [23] »(70:25) Radować sie będą wargi moje, gdy będę piać tobie, i dusza moja, jążeś otkupił. [24] »(70:26) Ale i język moj myślić będzie wszytek dzień sprawiedlność twoję, gdy osromoceni i osromani będą, jiż szukają złego mnie. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl