Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 72
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(71:1) Boże, sąd twoj krolowi daj a sprawiedlność twoję krolowicu [2] »(71:2) sędzić [będzie] lud twoj w sprawiedlności a ubogie twoje w sądzie. [3] »(71:3) Przymcie gory mir ludu a padoły sprawiedlność. [4] »(71:4) Sędzić będzie ubogie ludzkie i zbawione uczyni syny ubogich, i uśmierzy potwarcę. [5] »(71:5) I zostanie z słońcem i przed miesiącem w pokolenie i w pokolenie. [6] »(71:6) Zstąpi jako deszcz w runo a jako kropie kapające na ziemię. [7] »(71:7) Wznidzie w dnioch jego sprawiedlność i opłwitość pokoja, aliż zginie miesiąc. [8] »(71:8) I paniać będzie od morza aż do morza i od rzeki aż do krajow o[d]kręga ziemie. [9] »(71:9) Przed nim padać ❬będą❭ Murzynowie a jego nieprzyjaciele będą lizać ziemię. [10] »(71:10) Krolowie Tarsis i ostrowowie dary dadzą, krolowie arabszczy i Saba dary przywiozą. [11] »(71:11) I kłaniać sie będą jemu wszytcy krolowie ❬ziemie❭, wszytcy pogani będą jemu służyć. [12] »(71:12) Bo wyzwolił ubogiego od silnego i ubogiego, jemuż nie było pomocnika. [13] »(71:13) Odpuści ubogiemu i nieimającemu a dusze ubogich zbawione uczyni. [14] »(71:14) Z lichw[y] i z lichoty odkupi dusze jich i cne imię jich przed nim. [15] »(71:15) I będzie żyw, i dadzą jemu od złota arabskiego, i kłaniać sie będą od niego zawżdy, wszego dnia błogosławiąc ji. [16] »(71:16) Będzie stwirdzenie w ziemi na wysokości gor, wzniesion będzie nad Libanem owoc jego i bę kwiść z miasta jako siano ziemskie. [17] »(71:17) Bądź imię jego błogosławiono na wieki, przed słońcem jest imię jego. (71:18) I błogosławiona będą w niem wszytka pokolenia ziemska, wszystcy ludzie będą wielbić ji. [18] »(71:19) Błogosławiony Bog Gospodzin Israhel, jen dziwy czyni sam. [19] »(71:20) I błogosławiono imię wielmostwa jego na wieki, i napełniona będzie wielmostwa jego wszelka ziemia. Stań sie! stań sie! 
«  Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72 Księga Psalmów 73  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl