Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 75
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(74:1) Chwalić cie, Boże, będziemy, chwalić cie będziemy i wzowiem imię twoje. (74:2a) Powiemy dziwy twoje; [2] »(74:2b) gdy wezmę czas, ja sprawiedlności będę sędzić. [3] »(74:3) Rozkwarła sie ziemia i wszystcy, jiż na niej bydlą; ja ućwirdził słupy jej. [4] »(74:4) Rzekł jeśm złym: Nie strojcie źle! i dopuszczającym sie: Nie wznaszajcie rogu! [5] »(74:5) Nie wznaszajcie wysoko rogu waszego, nie mowcie przeciwko Bogu złość! [6] »(74:6a) bo ni ode wschoda, ni ❬od❭ zapada, ni od pustych gor, [7] »(74:6b) bo Bog sędzią jest. (74:7a) Tego poniża, a onego powysza, [8] »(74:7b) bo czasza w ręce bożej wina czystego pełna zmiesi. (74:8) I nachyli z tego w to, bo jego drożdża nie jest sie przemieniła, będą pić wszystcy grzeszni ziemie. [9] »(74:9) Ale ja zjawię na wieki, piać będę Bogu Jakobowemu. [10] »(74:10) I wszytki rogi grzesznych złamię, i powyszszony będą rogowie prawego. 
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl