Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawidow(!). (83:1a) Kako mili stanowie twoji, Boże mocy! [2] »(83:1b) Żąda i mdła dusza moja w przebytki boże. (83:2) Sierce moje i ciało ❬moje❭ wiesieliłasta sie w Bog żywy. [3] »(83:3) Bo wrobl nalazł sobie ❬dom❭ a gardlica gniazdo, gdzie położy dzieci swoje. (83:4) Ołtarze twoi, Boże mocy, krolu moj i Boże moj! [4] »(83:5) Błogosławieni, jiż przebywają w domu twoim, Boże, na wieki wiekom chwalić cie będą. [5] »(83:6a) Błogosławiony mąż, jegoż jest pomoc od ciebie, wstąpienia w siercu swym [6] »(83:6b) rozłożył w padole słez, na mieście, jeż położył. (83:7a) Bo błogosławienie da zakonanośca; [7] »(83:7b) pojdą z cnoty w cnotę, widzian będzie Bog bogow w Syjon. [8] »(83:8) Gospodnie Boże mocy, usłysz modlitwę moję, uszyma posłuchaj, Boże Jakobow! [9] »(83:9) Zaszczytca nasz, przyźrzy, Boże, i weźrzy w oblicze pomazańca twego! [10] »(83:10) Bo lepszy jest dzień jeden w trzemoch twych nad tysiące. (83:11) Wybrał jeśm odrzucon być w domu Boga ❬mego❭ więcej, niż bydlić w stanoch grzesznikow. [11] »(83:12) Bo miłosierdzie i prawdę miłuje Bog, miłość i sławę da Bog, (83:13a) nie zbawisz dobr jich, jiż chodzą w niewinności. [12] »(83:13b) Boże mocy, błogosławiony człowiek, jenże pwa w cię. 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl