Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 85
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Błogosławił jeś, Boże, ziemię twoję, odwrocił jeś jętstwo Jakob. [2] »(84:2) Odpuściłeś złość ludu twemu, zakryłeś wszystki grzechy jich. [3] »(84:3) Ukoiłeś wszystek gniew twoj, odwrociłeś sie od gniewa rozgniewania twego. [4] »(84:4) Obroci nas, Boże, zbawienie nasze, i odwroci gniew twoj od nas! [5] »(84:5) Aza na wieki gniewać sie będziesz nam? Albo rozciągniesz gniew twoj od pokolenia w pokolenie? [6] »(84:6) Boże, ty obrociw sie ożywisz nas, a lud twoj wiesielić sie będzie w tobie. [7] »(84:7) Ukaży nam, Boże, miłosierdzie twe i zbawienie twe daj nam! [8] »(84:8) Słuchać będę, co będzie mołwić we mnie Gospodzin Bog, bo będzie mołwić pokoj w lud swoj (84:9) i na święte swe, i w ty, jiż sie nawracają w sierce. [9] »(84:10) A wszakoż blizu bojących sie jego zbawienie jego, aby bydliła sława w ziemi naszej. [10] »(84:11) Miłosierdzie a prawda pośrzatłasta sie, sprawiedlność a pokoj całowałasta sie. [11] »(84:12) Prawda z ziemie wezszła jest a sprawiedlność z nieba weźrzała jest. [12] »(84:13) Bowiem Bog da lubość a ziemia nasza da owoc swoj. [13] »(84:14) Sprawiedlność przed nim chodzić będzie i położy na drodze chody swoje. 
«  Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85 Księga Psalmów 86  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl