Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) Boże, utoka uczynił jeś sie nam od pokolenia w pokolenie. [2] »(89:2) Drzewiej niż są gory uczyniony albo stworzona ziemia i świat, od wieka ❬i aż do wieka❭ ty jeś Bog. [3] »(89:3) Nie odwracaj człowieka we śmiarę, a rzekł jeś: Obroćcie sie, synowie ludzcy! [4] »(89:4) Bo tysiąc lat przed twyma oczyma jako dzień wczorajszy, jen pominął, (89:5a) a stroża w nocy, [5] »(89:5b) jichże nizacz imają, jich lata będą. (89:6a) Rano jako ziele ❬minie,❭ [6] »(89:6b) ❬rano❭ zakwcie i mini❬e❭, wieczor spadnie, zwiędnie i ze❬s❭chnie. [7] »(89:7) Bo pomdleli jesmy w gniewie twoim i w rosierdziu twoim zamąceni jesmy. [8] »(89:8) Położyłeś złości nasze przed sobą, świat nasz w oświeceniu oblicza twego. [9] »(89:9) Bo wszystki dni nasze zaginęły a w gniewie twoim zaginęlismy. (89:10a) Lata nasza jako pająk pomyślony będą, [10] »(89:10b) dniowie lat naszych w nich siedmdziesiąt lat, (89:11) ale acz w mocnych, ośmdziesiąt lat, a dalej jich trud i boleść, (89:12) bo nadjidzie śmiara i pokaźnieni będziem. [11] »(89:13) Kto znaje moc gniewa twego a przed strachem twoim gniew twoj rozmierzyć? [12] »(89:14) Prawicę twoję tako jawną uczyń a nauczone sierca w mądrości. [13] »(89:15) Obroci sie, Boże, i dokąd? A usłyszcą bądź nad sługami twymi. [14] »(89:16) Napełnieni jesmy rano miłosierdzia ❬twego❭ i wiesielilismy sie, i kochaliśmy sie we wszech dnioch naszych. [15] »(89:17) Radowalismy sie w dnioch, w jeżeś nas uśmierzał, w lata, w jaż widzielismy złości. [16] »(89:18) Weźrzy na sługi twoje i na działa twa i spraw syny jich! [17] »(89:19) I bądź światłość Gospodna Boga naszego nad nami a działa ręku naszych spraw na nas, a działo ręku naszu spraw. 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl