Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 92
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(91:1) Dobrze jest chwalić Boga i śpiewać imieniu twemu, Wysoki, [2] »(91:2) na powiedanie rano miłosierdzie twoje a prawdę twoję przez noc [3] »(91:3) w dziesiąci strun żołtarzu, z pienim, w gęśloch. [4] »(91:4) Bo kochał jeś mie, Boże, w dziele twoim a w dzielech ręku twoju będę sie wiesielić. [5] »(91:5) Jako wielika są sie uczyniła działa twoja, Boże! Barzo głębokie uczyniły sie myśli twoje. [6] »(91:6) Mąż głupi nie pozna i szalony nie urozumie ❬tego❭. [7] »(91:7) Gdy wznidą grzesznicy jako siano i pokażą sie wszystcy, jiż stroją złość, (91:8a) aby zginęli na wieki wiekom, [8] »(91:8b) ale ty najwyszszy na wieki, Boże. [9] »(91:9) Bo owa nieprzyjaciele twoji, Boże, bo owa nieprzyjaciele twoji zginą i rozproszeni będą ❬wszystcy❭, jiż stroją złość. [10] »(91:10) I powyszszon będzie jako jednorożec rog moj a starość moja w miłosierdziu opłwitym. [11] »(91:11) I nieźrzało oko moje nieprzyjacioł moich, i na wstające na mię obrządzające źle usłysz ucho moje. [12] »(91:12) Prawy jako palma kwiść będzie i jako cedr libański rozpłodzi sie. [13] »(91:13) Szczepieni w domu bożym w trzemiech domu Boga naszego kwiść będą. [14] »(91:14a) Jeszcze rozpłodzą sie w starości opłwitej a dobrze cirzpiący będą, [15] »(91:14b) aby zjawili, (91:15) bo prawy Gospodzin Bog nasz a nie złości w niem. 
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl