Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 97
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(96:1) Bog krolował; wiesiel sie ziemia, radujcie sie ostro❬wo❭wie mnodzy. [2] »(96:2) Obłok i chmura obokoło jego, sprawiedlność i sąd oprawa stolca jego. [3] »(96:3) Ogień przed nim pojdzie i zażże w okolicy nieprzyjaciele jego. [4] »(96:4) Świeciły błyskawice jego okręgu ziemie, uźrzała i poruszyła sie ziemia. [5] »(96:5) Gory jako wosk płynęły od oblicza bożego, ❬od oblicza bożego❭ wszej ziemie. [6] »(96:6) Zjawiły niebiosa prawotę jego i widzieli wszystcy ludzie sławę jego. [7] »(96:7) Osromoceni bądźcie wszystc❬y❭, jiż sie kłaniają ryciu i jiż przechwalają sie w obrazoch swych. (96:8a) Kłaniajcie sie jemu, wszystcy anjeli jego! [8] »(96:8b) Słyszała i wiesieliła sie Syjon, (96:9) i wiesieliły sie cory Jude prze sądy twoje, Boże, [9] »(96:10) bo ty Bog najwyszszy nade wszą ziemią, barzo powyszszon jeś nade wszystki bogi. [10] »(96:11) Jiż miłujecie Boga, nienawidzcie złego! Strzeże Bog świętych swoich dusz, z ręki grzesznego wyzwoli je. [11] »(96:12) Światłość weszdła jest prawemu i prostym serca wiesiele. [12] »(96:13) Wiesielcie sie, prawi, w Bodze i spowiadajcie sie pamięci świątości jego! 
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl