Teksty » Psałterz puławski - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(97:1) Piejcie Gospodnu pienie nowe, bo dziwy uczynił. (97:2) Zbawił sobie prawicę swoję i ramię swoje święte. [2] »(97:3) Jawne uczynił Bog zbawienie swoje, przed pogany zjawił prawotę swoję. [3] »(97:4) Wspomienął jest miłosierdzie swoje i prawdę swoję domowi Israhel. (97:5) Widzieli wszystcy kraje ziemie zbawienie Boga naszego. [4] »(97:6) Pojcie Gospodnu, wszystka ziemia, pojcie, wiesielcie sie i śpiewajcie! [5] »(97:7a) Gędźcie Gospodnu w gęśli, ❬w gęśli❭ i głosem psalmowym, [6] »(97:7b) w trąbach giących i głosem trąby rogowe! (97:8a) Śpiewajcie przed krolem Bogiem! [7] »(97:8b) Porusz sie morze i pełność jego, okrąg ziem i jiż przebywają w nim. [8] »(97:9a) Rzeki plęsać będą rękama, pospołu gory radować sie będą [9] »(97:9b) od oblicza bożego, bo przyszedł sędzić ziemię. (97:10) Sędzić będzie okrąg ziem w prawocie a lud w rowności. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 5 Mojż 32,1-43; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-19). Wersja tekstu z kwietnia 2007. Transkrypcja na podstawie Rkps Biblioteka XX Czartoryskich w Krakowie nr 1269. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl