Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Ewangelia Jana » Rozdział 16
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To wam powiedziałem, abyście nie zostali złamani. [2] »Wyłączać was będą z synagog; a nawet nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie uważał, że pełni służbę Bogu. [3] »A to wam uczynią, gdyż nie poznali Ojca, ani mnie. [4] »Lecz to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że to ja wam powiedziałem; a nie mówiłem wam tego od początku, bo byłem z wami. [5] »A teraz idę do Tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz? [6] »Ale dlatego, że o tym wam mówię, smutek zaczął napełniać wasze serce. [7] »Lecz ja wam mówię prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Opiekun nie przyjdzie do was; ale jeśli odejdę, poślę Go do was. [8] »A On, gdy przyjdzie, wykaże, że świat jest w błędzie odnośnie grzechu i odnośnie sprawiedliwości, i odnośnie sądu; [9] »Odnośnie grzechu, gdyż prawdziwie nie uwierzyli we mnie; [10] »Odnośnie sprawiedliwości także, gdyż idę do Ojca mojego i już mnie nie ujrzycie; [11] »Odnośnie sądu natomiast, bo przywódca tego świata jest osądzony. [12] »Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. [13] »Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. [14] »On mnie otoczy chwałą, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. [15] »Wszystko, to co ma Ojciec, jest moje; dlatego powiedziałem, że z mego weźmie, i wam oznajmi. [16] »Jeszcze chwila, a nie ujrzycie mnie i znowu chwila, a ujrzycie mnie, bo ja idę do Ojca. [17] »Mówili więc do siebie nawzajem niektórzy z Jego uczniów: Co znaczy to, o czym nam mówi: Jeszcze chwila, a nie ujrzycie mnie, i znowu chwila, a ujrzycie mnie, i że ja odchodzę do Ojca? [18] »Powiedzieli więc: Co to znaczy, gdy mówi: Chwila? Nie rozumiemy tego, co mówi. [19] »Jezus więc poznał, że Go chcieli zapytać, i powiedział im: Pytacie się między sobą o to, co powiedziałem: Jeszcze chwila, a nie ujrzycie mnie, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. [20] »Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Wy będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się weselił; wy zostaniecie zasmuceni, ale smutek wasz obróci się w radość. [21] »Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina; lecz gdy urodzi dziecko, już nie pamięta o cierpieniu, z powodu radości, że człowiek został zrodzony na świat. [22] »Teraz więc i wy wprawdzie smucicie się; lecz ponownie ujrzę was, a będzie się radowało wasze serce, i nikt nie odbierze wam waszej radości. [23] »A w tym dniu, o nic nie będziecie mnie pytać. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca w moim imieniu, da wam. [24] »Aż do teraz o nic nie prosiliście w moim imieniu; proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. [25] »To mówiłem wam w podobieństwach; nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówić wam w podobieństwach, lecz otwarcie oznajmię wam o moim Ojcu. [26] »W tym dniu będziecie prosić w moim imieniu; a nie mówię wam, że ja będę prosił Ojca za wami; [27] »Sam bowiem Ojciec miłuje was, dlatego że wy mnie umiłowaliście i wierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. [28] »Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; ponownie opuszczam świat i idę do Ojca. [29] »Jego uczniowie powiedzieli do Niego: Oto teraz otwarcie mówisz i nie mówisz już do nas żadnego podobieństwa; [30] »Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, by ktoś Ciebie pytał. Na tej podstawie wierzymy, że wyszedłeś od Boga. [31] »Jezus odpowiedział im: Dopiero teraz wierzycie? [32] »Oto nadchodzi godzina, i teraz już nadeszła, abyście zostali rozproszeni, każdy w swoją stronę, a mnie samego zostawicie; a ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. [33] »To wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie będziecie mieć ucisk; ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. 
«  Ewangelia Jana 15 Ewangelia Jana 16 Ewangelia Jana 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl