Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 10
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze, [2] »I wszyscy w Mojżesza zanurzyli się w obłoku i w morzu, [3] »I wszyscy zjedli ten sam duchowy pokarm, [4] »I wszyscy wypili ten sam duchowy napój; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła – a tą skałą był Chrystus. [5] »Lecz w większości z nich Bóg nie miał upodobania; ciała ich bowiem zostały rozrzucone na pustyni. [6] »A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. [7] »Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Siadł lud, aby zjeść i wypić, i wstali, aby się bawić. [8] »Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddali się nierządowi i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. [9] »Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. [10] »Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą Niszczyciela. [11] »To wszystko natomiast, zdarzało się im dla przykładu, a zostało napisane dla napomnienia nas, do których dosięgnął koniec wieków. [12] »A tak, komu wydaje się, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. [13] »Nie inna pochwyciła was pokusa jak tylko ludzka; ale Bóg jest wierny, On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie unieść, ale razem z pokusą uczyni i wyjście, abyście ją mogli cierpliwie dźwigać. [14] »Dlatego, moi umiłowani, uciekajcie od bałwochwalstwa. [15] »Jako do rozsądnych mówię; wy osądźcie, co mówię. [16] »Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusa? [17] »Bo jak jeden jest chleb, tak wielu nas jest jednym ciałem, wszyscy mamy bowiem cząstkę z tego jednego chleba. [18] »Przyglądajcie się Izraelowi według ciała; czyż ci, którzy jedzą ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? [19] »Co zatem mówię? Że bożek jest czymś, lub że ofiara złożona bożkom jest czymś? [20] »Raczej, że to, co ofiarowują poganie, ofiarowują demonom, a nie Bogu; a nie chcę, abyście stawali się wspólnikami demonów. [21] »Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów; nie możecie mieć udziału w stole Pana i stole demonów. [22] »Czy chcemy pobudzać Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? [23] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. [24] »Niech nikt nie szuka swego, lecz każdy tego, co drugiej osoby. [25] »Jedzcie wszystko, co sprzedaje się w jatkach, o nic nie pytając z powodu sumienia. [26] »Albowiem Pana jest ziemia i cała jej pełnia. [27] »A jeśli ktoś z niewierzących zaprosi was, a chcecie pójść, wszystko, co przed wami jest postawione, jedzcie, o nic nie pytając z powodu sumienia. [28] »Jeśli natomiast ktoś powiedziałby: To jest ze złożonej bożkom ofiary; nie jedzcie z powodu tego, który to ujawnił i z powodu sumienia; gdyż Pana jest ziemia i cała jej pełnia. [29] »Mówię natomiast nie o twoim sumieniu, ale tej drugiej osoby; dlaczego bowiem inne sumienie sądzi moją wolność? [30] »A jeśli ja z wdzięcznością biorę cząstkę pokarmu, dlaczego mają mi urągać za to, za co ja dziękuję? [31] »Czy więc jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Boga. [32] »Nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani kościołowi Boga; [33] »Tak jak i ja staram się we wszystkim podobać się wszystkim, nie szukając w tym korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. 
«  1 List do Koryntian 9 1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl