Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stawajcie się naśladowcami moimi, tak jak i ja naśladuję Chrystusa. [2] »A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, tak przekaz ten zachowujecie. [3] »A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. [4] »Każdy mężczyzna, gdy modli się lub prorokuje mając nakrytą głowę, hańbi swoją głowę. [5] »I każda kobieta, gdy modli się albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę; bo jest jednym i tym samym, z tą, która została ogolona. [6] »Albowiem jeśli kobieta nie jest nakryta, niech się też ostrzyże; a jeśli hańbiącą rzeczą jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, to niech jest nakryta. [7] »Mężczyzna istotnie nie powinien mieć nakrytej głowy, gdyż rozpoczyna jako obraz i chwała Boga; kobieta natomiast jest chwałą mężczyzny. [8] »Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, ale kobieta jest z mężczyzny. [9] »Bowiem i mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. [10] »Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy nad nią ze względu na aniołów. [11] »Jednakże w Panu ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety. [12] »Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę; a wszystko jest z Boga. [13] »Osądźcie sami w sobie, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? [14] »Czyż i nie sama natura uczy was, że jeśli mężczyzna, nosi długie włosy, jest to dla niego hańbą? [15] »Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, jest to jej chwałą, gdyż włosy dane jej są zamiast okrycia. [16] »A jeśli ktoś myśli być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani zbory Boga. [17] »A to nakazując, nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. [18] »Bo najpierw wprawdzie słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały. [19] »Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. [20] »Gdy więc schodzicie się razem na to samo miejsce, nie jest to jednak spożywanie Wieczerzy Pańskiej; [21] »Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę by zjeść – i jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. [22] »Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo, czy gardzicie zborem Boga i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co wam powiem? Czy mam was pochwalić? W tym was nie pochwalam. [23] »Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb; [24] »A gdy podziękował, złamał i powiedział: Bierzcie, zjedzcie; to jest moje ciało, które za was jest łamane; to czyńcie na moją pamiątkę. [25] »Tak samo i kielich, po spożyciu wieczerzy, mówiąc: Ten kielich – to jest nowe przymierze we krwi mojej; to czyńcie, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. [26] »Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. [27] »Tak więc, kto jadłby ten chleb, albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. [28] »Niech więc człowiek doświadcza samego siebie i niech w ten sposób je z tego chleba, i z kielicha tego niech pije. [29] »Bo kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pana, własny sąd je i pije. [30] »Dlatego między wami jest wielu słabych i chorych, i liczni śpią. [31] »Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. [32] »Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy ze światem nie zostali skazani. [33] »A tak, moi bracia, gdy schodzicie się aby zjeść, oczekujcie jedni na drugich. [34] »A jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Co do pozostałych spraw, zarządzę gdy przyjdę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl