Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat, [2] »Do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was, [4] »Bo usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i miłości do wszystkich świętych, [5] »Z powodu nadziei, która jest odłożona dla was w niebiosach, o której wcześniej słyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, [6] »Która dotarła do was, jak i na cały świat i wydaje owoc, tak jak i wśród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i dogłębnie poznaliście łaskę Boga w prawdzie. [7] »Tak jak i nauczyliście się jej od Epafrasa, umiłowanego współniewolnika naszego, który jest wiernym dla was sługą Chrystusa, [8] »Który też oznajmił nam o waszej miłości w duchu. [9] »Dlatego i my, od tego dnia, w którym to usłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście zostali napełnieni dogłębnym poznaniem Jego woli w całej mądrości i w duchowym zrozumieniu, [10] »Abyście chodzili w sposób godny Pana, dla całkowitego przypodobania się Jemu, przynosząc owoce w każdym dobrym dziele i wzrastając w dogłębnym poznaniu Boga. [11] »Z całą mocą będąc wzmacniani zgodnie z potęgą Jego chwały, w całej wytrwałości i cierpliwości z radością. [12] »Dziękując Ojcu, który nas uczynił zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, [13] »Który nas wyrwał z władzy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swojego umiłowanego. [14] »W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie grzechów, [15] »On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. [16] »Gdyż w Nim zostało stworzone wszystko w niebiosach i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy to panowania, czy to przywódcy, czy to władze, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. [17] »A On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim razem zaistniało. [18] »On też jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy; [19] »Gdyż Bóg miał upodobanie, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, [20] »I przez Niego ponownie pojednać ze sobą wszystko, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża; poprzez Niego, to co na ziemi, i to co w niebiosach. [21] »I was, niegdyś będących obcymi i wrogami w myśleniu na skutek złych czynów, teraz jednak ponownie pojednał, [22] »W ciele przez śmierć ciała Jego, aby was postawić przy Nim jako świętych i niewinnych, i nienagannych przed swoim obliczem. [23] »Jeśli rzeczywiście trwacie w wierze będąc ugruntowani i mocni, i nieporuszeni z powodu nadziei Ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą. [24] »Raduję się teraz w moich cierpieniach za was i dopełniam w swoim ciele niedostatki ucisków Chrystusa, za ciało Jego, którym jest Kościół; [25] »Którego stałem się sługą według zarządzenia Boga, które zostało mi dane, aby wobec was wypełnić Słowo Boże, [26] »Tajemnicę, która ukryta jest od wieków i pokoleń, teraz natomiast, została ukazana Jego świętym, [27] »Im to Bóg zechciał oznajmić, jakie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. [28] »Jego my głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy Nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie Jezusie; [29] »Nad tym też się trudzę, walcząc zgodnie z Jego skutecznym działaniem, działającym we mnie z mocą. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl