Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tesaloniczan » Rozdział 5
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Natomiast o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. [2] »Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana nadchodzi jak złodziej w nocy. [3] »Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy nadciąga na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę w ciąży; i nie umkną. [4] »Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. [5] »Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia; nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. [6] »Dlatego nie śpijmy jak pozostali, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. [7] »Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią; a ci, którzy się upijają, nocą są pijani. [8] »Lecz my, należący do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy włożyli na siebie pancerz wiary i miłości, i hełm nadziei zbawienia. [9] »Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na pozyskanie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, [10] »Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. [11] »Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, co też i czynicie. [12] »A prosimy was, bracia, abyście dostrzegali tych, którzy trudzą się między wami i którzy przewodzą wam w Panu, i korygują was, [13] »Ceńcie ich wysoko w miłości z powodu ich pracy. Pokój zachowujcie między sobą. [14] »A zachęcamy was, bracia, korygujcie niezdyscyplinowanych, pocieszajcie lękliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi wobec wszystkich. [15] »Patrzcie, aby nikt nikomu nie oddawał złem za zło, ale zawsze zabiegajcie o dobro jedni wobec drugich i wobec wszystkich. [16] »Zawsze się radujcie. [17] »Nieustannie się módlcie. [18] »We wszystkim dziękujcie; bo taka jest wola Boga w Chrystusie Jezusie wobec was. [19] »Ducha nie gaście. [20] »Proroctw nie lekceważcie. [21] »Wszystko poddawajcie próbie, co dobre, tego się trzymajcie. [22] »Trzymajcie się z dala od każdej postaci zła. [23] »A sam Bóg pokoju oby was całkowicie uświęcił i w pełni wyposażył, a wasz duch i dusza, i ciało oby zostały zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. [24] »Wierny jest Ten, który was powołuje, który i tego dokona. [25] »Bracia, módlcie się za nas. [26] »Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem. [27] »Poprzysięgam was na Pana, aby ten list został odczytany wszystkim świętym braciom. [28] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami. Amen. 
«  1 List do Tesaloniczan 4 1 List do Tesaloniczan 5 2 List do Tesaloniczan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl