Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 2 List do Tesaloniczan » Rozdział 2
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się przed Nim, [2] »Nie dajcie się co do tego tak szybko zachwiać w swoim myśleniu, ani zatrwożyć, czy to przez ducha, czy to przez słowo, czy to przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Chrystusa, [3] »Aby was nikt w żaden sposób nie zwiódł; gdyż dzień ten nie nastanie, jeśli najpierw nie przyjdzie odstępstwo i nie zostanie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, [4] »Który sprzeciwia się i wynosi nad wszystko, co nazywa się bogiem lub jest przedmiotem czci, tak że on w świątyni Boga zasiądzie jako bóg, wskazując na siebie samego, że jest bogiem. [5] »Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tych sprawach wam mówiłem? [6] »A teraz wiecie, co go powstrzymuje, aż do chwili, by go objawiono we właściwym czasie. [7] »Bo tajemnica bezprawia już działa; dopóki ten jedyny, który teraz powstrzymuje, nie zaistniałby ze środka. [8] »A wtedy zostanie objawiony ów nieprawy, którego Pan zabije tchnieniem swoich ust i zniszczy manifestacją swojego przyjścia; [9] »Jego przyjście jest według skutecznego działania szatana, w całej mocy i znakach, i cudach kłamstwa, [10] »I w całym podstępie niesprawiedliwości w tych, którzy giną, za to, że nie przyjęli oni miłości prawdy, aby zostać zbawionymi. [11] »I dlatego pośle im Bóg skuteczne działanie błędu, po to, by oni uwierzyli temu kłamstwu, [12] »Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. [13] »Lecz my powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia, którzy jesteście umiłowani przez Pana, że Bóg od początku wybrał was dla siebie ku zbawieniu w uświęceniu Ducha i w wierze w prawdę, [14] »Do czego powołał was przez naszą Ewangelię dla pozyskania dla siebie chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Dlatego, bracia, stójcie mocno i trzymajcie się przekazów nauki, których zostaliście nauczeni, czy to przez słowo, czy to przez nasz list. [16] »A sam Pan nasz Jezus Chrystus, i Bóg i Ojciec nasz, Ten, który nas umiłował i dał wieczne pocieszenie i nadzieję dobrą w łasce, [17] »Oby pocieszył wasze serca i utwierdził was w każdym słowie i w dobrym dziele. 
«  2 List do Tesaloniczan 1 2 List do Tesaloniczan 2 2 List do Tesaloniczan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl