Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Godne zaufania jest to słowo: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrego dzieła. [2] »Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania, [3] »Nie oddany pijaństwu, nie porywczy, nie szukający haniebnego zysku, ale łagodny, nie wojowniczy, nie chciwy, [4] »Który dobrze stoi na czele swojego domu, trzymając dzieci w posłuszeństwie z wszelką powagą, [5] »Bo jeśli ktoś nie umie stać na czele swojego domu, jaką będzie miał troskę o Kościół Boży? [6] »Nie dopiero co nawrócony, aby nie stał się nadęty i nie wpadł pod sąd diabła. [7] »Powinien też mieć dobre świadectwo od obcych, aby nie wpadł w pohańbienie i w sidła diabła. [8] »Tak samo diakoni mają być godni, nie dwulicowi, nie namiętnie oddani winu, nie szukający haniebnego zysku, [9] »Którzy mają tajemnicę wiary w czystym sumieniu. [10] »I ci niech będą najpierw doświadczeni, potem niech usługują, będąc nienaganni. [11] »Tak samo żony, niech będą szlachetne, nie skłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim. [12] »Diakoni niech będą mężami jednej żony, którzy dobrze przewodzą dzieciom i swoim domom. [13] »Albowiem ci, którzy pełnili dobrze służbę, zyskują sobie piękną rangę i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »To ci piszę, mając nadzieję, że prędzej przyjdę do ciebie. [15] »Jeśli natomiast spóźnię się, chcę żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podstawą prawdy. [16] »A zgodnie wyznajemy: Wielka jest tajemnica pobożności, Bóg został ukazany w ciele, uznany za sprawiedliwego w duchu, ukazany posłańcom, zwiastowany wśród narodów, zawierzono Mu na świecie, został wzięty w górę w chwale. 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl