Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, zwracając się ku duchom zwodniczym i naukom demonów, [2] »W obłudzie mówiący kłamstwo, mając piętnem wypalone własne sumienie, [3] »Zabraniający zawierania małżeństw, każąc wstrzymywać się od pokarmów, które stworzył Bóg, aby przyjmowali je z dziękczynieniem wierzący i dogłębnie znający prawdę. [4] »Bo wszelkie stworzenie Boże jest dobre, i nic nie zasługuje na odrzucenie, co przyjmuje się z dziękczynieniem; [5] »Jest bowiem poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. [6] »Przedstawiając to braciom, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, który jest karmiony słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. [7] »Światowe natomiast i babskie baśnie odrzucaj, a ćwicz samego siebie w pobożności. [8] »Albowiem cielesne ćwiczenie jest mało pożyteczne; lecz pobożność jest pożyteczna do wszystkiego, mając obietnicę życia teraźniejszego i tego mającego nadejść. [9] »Godne zaufania jest to słowo i godne całkowitego przyjęcia. [10] »Gdyż dlatego i trudzimy się i doznajemy obelg, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a przede wszystkim wierzących. [11] »To nakazuj i tego nauczaj. [12] »Niech nikt nie pogardza twoją młodością; ale bądź wzorem dla wiernych w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. [13] »Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania, nauki. [14] »Nie zaniedbuj daru łaski, który jest w tobie, który został ci dany poprzez proroctwo z nałożeniem rąk starszych. [15] »O to się troszcz, w tym trwaj, aby postęp twój był widoczny we wszystkim. [16] »Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym; bo to czyniąc, uratujesz samego siebie i tych, którzy cię słuchają. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl