Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ci liczni, którzy są pod jarzmem, jako niewolnicy niech uważają swoich panów za godnych wszelkiej czci, aby imieniu Boga i nauce nie bluźniono. [2] »A którzy mają wierzących panów, niech nimi nie gardzą, dlatego że są braćmi, ale tym bardziej niech im służą, gdyż oni jako wierni i umiłowani są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. [3] »Jeśli ktoś naucza inaczej i nie zbliża się do zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki, która jest zgodna z pobożnością, [4] »Ten jest nadęty, nic nie wie, lecz choruje na spory i walki o słowa, z których rodzą się zazdrość, kłótnie, bluźnierstwa, złe podejrzenia, [5] »Ciągłe kłótnie ludzi ze skażonym myśleniem i pozbawionych prawdy, którzy mniemają, że pobożność jest źródłem zysku; odstąp od takich. [6] »Pobożność jednak jest wielkim zyskiem, w połączeniu z samowystarczalnością. [7] »Niczego bowiem nie przynieśliśmy na świat, więc oczywiste jest, że niczego z niego nie możemy wynieść, [8] »Ale mając żywność i odzież, będziemy z tego zadowoleni. [9] »A ci, którzy chcą się wzbogacać, wpadają w pokuszenie i w pułapki, i w liczne bezmyślne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w ruinę i zagładę; [10] »Bo korzeniem wszelkich złych rzeczy jest miłość do pieniędzy, której oddani, niektórzy zostali wyprowadzeni na manowce z dala od wiary i samych siebie poprzebijali licznymi cierpieniami. [11] »Ale ty, Boży człowieku, uciekaj przed tym, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. [12] »Staczaj dobry bój wiary, chwyć się życia wiecznego, do którego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. [13] »Rozkazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko przywraca do życia i przed obliczem Chrystusa Jezusa, który złożył przed Poncjuszem Piłatem dobre wyznanie, [14] »Abyś strzegł to przykazanie bez zmazy, bez nagany, aż do ukazania się Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »Które w swoim czasie ukaże błogosławiony i jedyny Władca, Król królów i Pan panów, [16] »Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen. [17] »Bogatym w obecnym wieku nakazuj, aby nie myśleli o sobie wyniośle i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu żywym, który nam wszystko daje obficie do używania; [18] »Aby innym dobrze czynili, bogacili się w dobre czyny, byli hojni i chętnie dzielili się, [19] »Odkładając sobie dobry fundament na to, co ma nastąpić, aby uchwycili się życia wiecznego. [20] »O Tymoteuszu! Strzeż tego depozytu, unikaj pospolitej, pustej mowy i przeciwstawnego, fałszywie pojętego poznania, [21] »Które niektórzy wyznając, rozminęli się z wiarą. Łaska z tobą. Amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl