Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » 1 List Jana » Rozdział 3
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zobaczcie, jaką miłość daje nam Ojciec, abyśmy byli nazwani dziećmi Bożymi. Świat dlatego nas nie zna, ponieważ Jego nie poznał. [2] »Umiłowani! Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze nie zostało ukazane kim będziemy; lecz wiemy, że gdy On się ukaże, będziemy do Niego podobni; ujrzymy Go bowiem takim, jakim jest. [3] »A każdy kto ma tę nadzieję w Nim, oczyszcza siebie, tak jak On jest czysty. [4] »Każdy, kto popełnia grzech, czyni też bezprawie; a grzech jest bezprawiem. [5] »A wiecie, że On ukazał się, aby zgładzić nasze grzechy, i że grzechu w Nim nie ma. [6] »Każdy, kto w Nim trwa, nie grzeszy; każdy grzeszący nie widział Go, ani Go nie zna. [7] »Dzieciątka! Niech was nikt nie zwodzi; kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy; [8] »Kto czyni grzech, jest z diabła; gdyż diabeł od początku grzeszy. Dlatego ukazał się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. [9] »Każdy, kto jest zrodzony z Boga, nie czyni grzechu, dlatego że nasienie Jego jest w nim; i nie może trwać w grzechu, gdyż jest narodzony z Boga. [10] »Po tym poznaje się dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swojego brata. [11] »Albowiem to jest przesłanie, które słyszeliście od początku, abyśmy jedni drugich miłowali. [12] »Nie tak jak Kain, który był od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A dlaczego brutalnie go zamordował? Bo jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe. [13] »Nie dziwcie się, moi bracia, jeśli was świat nienawidzi. [14] »My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, dlatego że miłujemy braci; kto nie miłuje brata, pozostaje w śmierci. [15] »Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest mordercą; a wiecie, że żaden morderca nie ma życia wiecznego, które by w nim pozostawało. [16] »Po tym poznaliśmy miłość Bożą, że On za nas położył swoje życie; i my powinniśmy kłaść życie za braci. [17] »Jeśli ktoś miałby dobra tego świata, a widziałby swojego brata, że jest w potrzebie, i zamknąłby przed nim swoje wnętrze, jak więc może w nim trwać miłość Boża? [18] »Dzieciątka moje! Miłujmy nie słowem lub językiem, ale czynem i prawdą. [19] »A po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy; i przed Nim przekonamy swoje serca, [20] »Bo jeśli potępiałoby nas serce, Bóg jest potężniejszy niż nasze serce i wie wszystko. [21] »Umiłowani! Jeśliby nasze serce nas nie potępiało, ufną odwagę mamy w Bogu, [22] »I o cokolwiek prosilibyśmy, otrzymamy od Niego; bo przykazania Jego zachowujemy, i czynimy to, co podoba się przed Jego obliczem. [23] »A to jest Jego przykazanie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali jedni drugich, zgodnie z przykazaniem jakie nam dał. [24] »A kto zachowuje Jego przykazania, ten w Nim trwa, a On w nim. I po tym poznajemy, że w nas trwa, przez Ducha, którego nam dał. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl