Teksty » Przekład toruński Nowego Przymierza » Apokalipsa Jana » Rozdział 4
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych wydarzeniach zobaczyłem, a oto drzwi otwarte są w niebie, i głos pierwszy, który słyszałem jakby trąby mówiący ze mną, powiedział: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co musi się stać po tych wydarzeniach. [2] »I natychmiast znalazłem się w duchu, i oto ujrzałem tron umieszczony w niebie, a na tronie ktoś siedzący. [3] »A Ten, który siedzi, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardynu; a wokoło tronu była tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. [4] »A wokół tronu dwadzieścia cztery trony; a na tronach widziałem siedzących dwudziestu czterech starszych, odzianych w białe szaty, a mieli na swoich głowach złote wieńce. [5] »A z tronu wychodzą błyskawice, gromy, głosy i siedem lamp ognistych płonących przed tronem, to jest siedem duchów Boga. [6] »A przed tronem szkliste morze, podobne do kryształu, a pośrodku tronu i wokoło tronu cztery stworzenia, pełne oczu z przodu i z tyłu. [7] »I pierwsze stworzenie było podobne do lwa, a drugie stworzenie podobne do cielęcia, a trzecie stworzenie miało twarz jak człowiek, a czwarte stworzenie było podobne do lecącego orła. [8] »I każde z czterech stworzeń miało dookoła po sześć skrzydeł, i wewnątrz były pełne oczu; i nie mają odpoczynku ani we dnie ani w nocy, mówiąc: Święty, Święty, Święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i jest, i który przychodzi. [9] »A kiedy cztery stworzenia oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie Temu, który siedzi na tronie, i żyjącemu na wieki wieków, [10] »Dwudziestu czterech starszych upada przed obliczem Tego, który siedzi na tronie, i oddają pokłon żyjącemu na wieki wieków, i rzucają swoje wieńce przed tronem, mówiąc: [11] »Godny jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć, i moc; gdyż Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i zostały stworzone. 
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte - przekład toruński Nowego Przymierza. Wydanie 2. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2017, 2018. Tekst zamieszczony za zgodą wydawcy. Wersja tekstu: 2018.08.15. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl