Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 11
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdy Jezus dokończył rozkazywać dwunastu uczniom Swoim, poszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. [2] »A Jan usłyszawszy w więzieniu o dziełach Chrystusa, posławszy dwóch z uczniów swoich, [3] »rzekł Mu: Ty jesteś Ten, Który miał przyjść, czyli też innego czekamy? [4] »A odpowiadając Jezus, rzekł im: Szedłszy donieście Janowi, coście słyszeli i widzieli: [5] »ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim Ewangelia jest opowiadana; [6] »i błogosławiony jest, kto się ze Mnie nie zgorszy. [7] »A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do rzesz o Janie: Coście wyszli na puszczę widzieć? Trzcinę chwiejąca, się od wiatru? [8] »Ale coście wyszli widzieć? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy w miękkie szaty się obłóczą, w domach królewskich są. [9] »Ale coście wyszli widzieć? Proroka? Zaiste, powiadam wam, więcej niż proroka, [10] »albowiem ten jest, o którym jest napisane: Oto Ja posyłam Anioła Mojego przed Obliczem Twojem, który zgotuje drogę Twą przed Tobą. [11] »Zaprawdę, powiadam wam, nie powstał między narodzonymi z niewiast większy nad Jana Chrzciciela; lecz ten, który jest mniejszym w Królestwie Niebieskiem, większy jest niźli on. [12] »A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie gwałt cierpi i gwałtownicy porywają je. [13] »Wszyscy bowiem prorocy i Zakon aż do Jana prorokowali. [14] »A jeśli chcecie przyjąć, tenci jest Eliasz, który ma przyjść. [15] »Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. [16] »Lecz komuż mam przyrównać ten rodzaj? Podobny jest chłopiętom, siedzącym na rynku, które wołając rówiennikom [17] »mówią: Śpiewaliśmy wam, a nie tańcowaliście; lamentowaliśmy, a nie płakaliście; [18] »albowiem przyszedł Jan ani jedząc, ani pijąc, i powiadają: czarta ma. [19] »Przyszedł Syn Człowieczy jedząc i pijąc, i mówią: Oto człowiek obżerca i winopijca, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość od synów swoich. [20] »Wtedy począł wyrzucać miastom, w których się stało bardzo wiele cudów Jego, że nie czyniły pokuty: [21] »Biada tobie Korozain, biada tobie Bethsaido, bo gdyby się były w Tyrze i Sydonie te cuda stały, które się stały w was, dawnoby były we włosienicy i w popiele pokutę czyniły. [22] »Wszelako, powiadam wam, Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądny, niźli wam. [23] »A ty Kafarnaum, izali aż do nieba się wyniesiesz? Aż do piekła zstąpisz. Bo gdyby się były w Sodomach te cuda stały, które się stały w tobie, zapewne pozostałyby aż do dnia tego. [24] »Wszelako, powiadam wam, że znośniej będzie ziemi Sodomitów w dzień sądny, niźli tobie. [25] »W on czas odpowiadając Jezus, rzekł: Wyznawam Tobie Ojcze, Panie nieba i ziemi, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim. [26] »Tak Ojcze, ponieważ tak się upodobało przed Tobą. [27] »Wszystko Mi jest dane od Ojca Mojego: i nikt nie zna Syna, jedno Ojciec; ani Ojca nikt nie zna, jedno Syn i ten, komuby Syn chciał objawić. [28] »Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę. [29] »Weźmijcie jarzmo Moje na siebie i uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym. [30] »Albowiem jarzmo Moje wdzięczne jest i brzemię Moje lekkie. 
«  Ewangelia Mateusza 10 Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.