Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 12
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W on czas szedł Jezus w szabat przez zboża, a uczniowie Jego będąc głodni, poczęli rwać kłosy i jeść. [2] »A ujrzawszy to Faryzeusze, rzekli Mu: Oto co uczniowie twoi czynią, czego się nie godzi czynić w szabaty. [3] »A On im rzekł: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy łaknął, a także i ci co z nim byli? [4] »Jako wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie godziło się mu jeść, ani też tym, którzy z nim byli, a tylko samym kapłanom. [5] »Albo czy nie czytaliście w Zakonie, że kapłani w szabaty gwałcą w kościele szabat, a jednak bez winy są. [6] »Ale mówię wam, że jest tu większy niż kościół. [7] »A gdybyście wiedzieli co znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, – nigdybyście nie potępiali niewinnych. [8] »Albowiem Syn Człowieczy Panem jest i szabatu. [9] »A gdy stamtąd odszedł, przyszedł do bożnicy ich. [10] »A oto człowiek mający uschłą rękę. I pytali Go, mówiąc: Godzili się w szabaty uzdrawiać? – aby Go oskarżyli. [11] »A On im rzekł: Który z was będzie taki człowiek, któryby miał jedną owcę, i gdyby ona wpadła w dół w szabat, izali jej nie weźmie i nie wyciągnie? [12] »Jakoż daleko lepszy jest człowiek niż owca. A przeto godzi się w szabaty dobrze czynić. [13] »Wtedy rzekł onemu człowiekowi: wyciągnij rękę twoją. I wyciągnął: i przywrócona została do zdrowia jako i druga. [14] »A Faryzeusze wyszedłszy, czynili naradę przeciwko Niemu, jakoby Go stracili. [15] »Ale Jezus wiedząc o tem, odszedł stamtąd. I poszło za Nim wielu, i uzdrowił ich wszystkich. [16] »I rozkazał im, aby Go nie wyjawiali. [17] »Aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izaijasza proroka mówiącego: [18] »Oto Sługa Mój, któregom sobie obrał, Umiłowany Mój, w którym dobrze upodobało się duszy Mojej. Położę Ducha Mojego na Nim, i opowie sąd Mój poganom. [19] »Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt nie usłyszy na ulicach głosu Jego. [20] »Trzciny zgniecionej nie złamie, ani lnu dymiącego nie zagasi, dopóki nie przywiedzie sprawiedliwości do zwycięstwa. [21] »I w Imieniu Jego poganie nadzieję będą mieli. [22] »Wtedy przywiedziony Mu był mający dyabelstwo, ślepy i niemy. I uzdrowił go, tak że mówił i widział. [23] »I zdumiewały się wszystkie rzesze i mówiły: Nie tenli to Syn Dawidów? [24] »Ale Faryzeusze usłyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania czartów, jedno przez Beelzebuba, księcia czartowskiego. [25] »A Jezus wiedząc myśli ich, rzekł im: Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie, będzie spustoszone. I wszelkie miasto, albo dom, rozdzielone przeciwko sobie, nie ostoi się. [26] »I jeśli szatan wyrzuca szatana, to przeciwko sobie jest rozdzielony: jakoż tedy ostoi się królestwo jego? [27] »I jeśli Ja przez Beelzebuba wyrzucam czartów, to synowie wasi przez kogo wyrzucają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. [28] »Lecz jeśli Ja Duchem Bożym wyganiam czartów, tedyć przyszło na was Królestwo Boże. [29] »Albo jako może kto wnijść do domu mocarza i oręże jego rozchwycić, jeśliby pierwej nie związał onego mocarza i wtedy dopiero dom jego złupi? [30] »Kto nie jest ze Mną, przeciwko Mnie jest, i kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. [31] »Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. [32] »I jeśliby kto rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone; ale ktoby mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. [33] »Albo czyńcie drzewo dobrem i owoc jego dobrym, albo czyńcie drzewo złem i owoc jego złym: albowiem z owocu drzewo bywa poznawane. [34] »Rodzaju jaszczurczy, jakoż możecie mówić rzeczy dobre, kiedy sami jesteście źli? ponieważ z obfitości serca usta mówią. [35] »Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa rzeczy dobre, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe. [36] »A powiadam wam, że z każdego słowa próżnego, któreby wyrzekli ludzie, zdadzą liczbę w dzień sądny. [37] »Albowiem ze słów twoich będziesz usprawiedliwiony, i ze słów twoich będziesz potępiony. [38] »Wtedy odpowiedzieli Mu niektórzy z nauczycieli Zakonnych i Faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy od ciebie znak widzieć. [39] »A On odpowiadając, rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znaku szuka, ale znak nie będzie mu dany inny, jedno znak Jonasza proroka. [40] »Albowiem jako Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak też i Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. [41] »Mężowie Niniwici powstaną na sądzie z tym narodem i potępią go, ponieważ pokutę czynili na kazanie Jonaszowe: a oto tu więcej niźli Jonasz. [42] »Królowa z południa powstanie na sąd z tym narodem i potępi go, gdyż przyjechała z krańców ziemi słuchać mądrości Salomonowej: a oto tu więcej niż Salomon. [43] »A gdy duch nieczysty wynijdzie od człowieka, chodzi po miejscach suchych, szukając odpocznienia, a nie znajduje. [44] »Wtedy mówi: Wrócę się do domu mojego, skądern wyszedł. I przyszedłszy znajduje go pustym, omiecionym i ozdobionym. [45] »Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów gorszych niż sam, i wszedłszy mieszkają tam: i bywają ostateczne rzeczy onego człowieka gorsze niźli pierwsze. Tak będzie i temu narodowi bardzo złemu. [46] »A gdy On mówił jeszcze do rzeszy, oto matka Jego i bracia stali przed domem, chcąc z Nim mówić. [47] »I rzekł Mu niektóry: Oto matka Twoja i bracia Twoi stoją przed domem, szukając Cię i chcąc mówić z Tobą. [48] »A On odpowiadając rzekł mówiącemu do Niego: Któraż jest matka Moja i którzy są bracia Moi? [49] »A wyciągnąwszy rękę na uczniów Swoich, rzekł: Oto matka Moja i bracia Moi. [50] »Albowiem ktobykolwiek uczynił wolę Ojca Mojego, Który jest w Niebiesiech, ten bratem Moim, i siostrą, i matką jest. 
«  Ewangelia Mateusza 11 Ewangelia Mateusza 12 Ewangelia Mateusza 13  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.