Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy się tedy narodził Jezus w Bethlehem Judzkiem we dni Heroda króla, oto Mędrcy ze Wschodu słońca przybyli do Jerozolimy, mówiąc: [2] »Gdzie jest, który się narodził, Król Żydowski? Albowiem widzieliśmy gwiazdę Jego na Wschód słońca i przyjechaliśmy pokłonić się Jemu. [3] »A usłyszawszy to król Herod, zatrwożył się i wszystka Jerozolima z nim. [4] »I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i doktorów ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. [5] »A oni mu rzekli: W Bethlehem Judzkiem, bo tak jest napisane przez proroka: [6] »I ty Bethlehem, ziemio Judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze z księstw Judzkich, albowiem z ciebie wynijdzie Wódz, który będzie rządził ludem Moim Izraelskim. [7] »Wtedy Herod, wezwawszy potajemnie Mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie gwiazdy, która się im ukazała. [8] »I posławszy ich do Bethlehem, rzekł: Idźcie i wywiadujcie się pilnie o Dzieciątku, a gdy Je znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy, pokłonił się Jemu. [9] »Oni tedy, wysłuchawszy króla, odjechali. A oto gwiazda, którą byli widzieli na Wschód słońca, szła przed nimi, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było Dziecię. [10] »A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. [11] »I wszedłszy w dom, znaleźli Dziecię z Maryą, matką Jego, i upadłszy, pokłonili się Jemu; a otworzywszy skarbce swe, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. [12] »A wziąwszy odpowiedź we śnie, aby się nie wracali do Heroda, inszą drogą wrócili do krainy swojej. [13] »A gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi, mówiąc: Wstań i weźmij Dziecię i matkę Jego, a uciecz do Egiptu i bądź tam aż ci powiem; albowiem będzie tak, że Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je stracił. [14] »On tedy wstawszy, wziął Dziecię i matkę Jego w nocy i uszedł do Egiptu. [15] »I był tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co było powiedziane od Pana przez proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem Syna Mojego. [16] »Wtedy Herod, widząc się omylonym przez Mędrców, rozgniewał się bardzo, i posławszy pozabijał wszystkie chłopięta, które były w Bethlehem i we wszystkich granicach jego, od dwu lat i niżej, według czasu, o którym się był wypytał od Mędrców. [17] »Wtedy się wypełniło, co było powiedziane przez Jeremiasza proroka mówiącego: [18] »Głos jest słyszany w Ramie, płacz i krzyk wielki: Rachel opłakująca synów swoich, i nie chciała się dać pocieszyć, że ich niema. [19] »A gdy Herod umarł, oto Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, [20] »mówiąc: Wstań i weźmij Dziecię i matkę Jego, a idź do ziemi Izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy duszy Dziecięcia szukali. [21] »On tedy wstawszy, wziął Dziecię i matkę Jego i przyszedł do ziemi Izraelskiej. [22] »A usłyszawszy, że Archelaus królował w Judzkiej ziemi zamiast Heroda, ojca swego, bał się tam iść; i napomniany we śnie, ustąpił w strony Galilejskie. [23] »I przyszedłszy tam zamieszkał w mieście, które zowią Nazareth, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroków, że Nazarejskim będzie nazywany. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.