Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » Ewangelia Mateusza » Rozdział 4
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy Jezus był zawiedziony na puszczę od Ducha, aby był kuszony od dyabła. [2] »A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, potem łaknął. [3] »I przystąpiwszy do Niego kusiciel, rzekł Mu: Jeśliś ty jest Syn Boży, rzecz, aby te kamienie stały się chlebem. [4] »A On odpowiadając rzekł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych. [5] »Wtedy Go wziął dyabeł do Miasta Świętego, i postawił Go na szczycie Kościoła [6] »i rzekł Mu: Jeśliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisane jest: że Aniołom Swoim rozkazał o tobie i będą cię na ręku nosić, abyś snać nie obraził o kamień nogi twojej. [7] »A Jezus rzekł mu: Także napisane jest: Nie będziesz kusił Pana Boga twego. [8] »Wziął Go znowu dyabeł na górę bardzo wysoką i ukazał Mu wszystkie królestwa świata i chwałę ich [9] »i rzekł Mu: To wszystko dam tobie, jeśli upadłszy uczynisz mi pokłon. [10] »Wtedy mu rzekł Jezus: Idź precz szatanie, napisane jest bowiem: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. [11] »Wtedy opuścił Go dyabeł, a oto Aniołowie przystąpili i służyli Mu. [12] »A gdy usłyszał Jezus, że Jan został wydany, ustąpił do Galilei [13] »i opuściwszy miasto Nazareth przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na granicach Zabulon i Neftalim, [14] »aby się wypełniło, co było powiedziane przez Izaijasza proroka: [15] »Ziemia Zabulon i ziemia Neftalim, droga nadmorska za Jordanem, Galilea pogan: [16] »lud, który siedział w ciemności, ujrzał Światłość wielką, i siedzącym w krainie cienia śmierci weszła Światłość. [17] »Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Pokutę czyńcie, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebieskie. [18] »A gdy Jezus chodził nad morzem Galilejskiem, ujrzał dwóch braci: Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, brata jego, zapuszczających sieci w morze: byli bowiem rybakami. [19] »I rzekł im: Pójdźcie za Mną, a uczynię was, że się staniecie rybakami ludzi. [20] »I oni natychmiast opuściwszy sieci poszli za Nim. [21] »A postąpiwszy stamtąd, ujrzał drugich dwóch braci: Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata jego, w łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, naprawiających sieci swe; i wezwał ich. [22] »I oni natychmiast opuściwszy i sieci i ojca, poszli za Nim. [23] »I obchodził Jezus wszystką Galileę, nauczając w bożnicach ich i opowiadając Ewangelię Królestwa, i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. [24] »I rozeszła się sława o Nim po całej Syryi. I przynosili Mu wszystkich źle się mających, rozmaitemi chorobami i dolegliwościami dręczonych, i mających dyabelstwo, i lunatyków, i paralityków, i uzdrowił ich. [25] »I szły za Nim wielkie rzesze z Galilei, i Dziesięciogrodu, i z Jeruzalem, i z Judei, i z Zajordania. 
«  Ewangelia Mateusza 3 Ewangelia Mateusza 4 Ewangelia Mateusza 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.