Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 11
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Powiadam tedy: Izali Bóg odrzucił lud Swój? Uchowaj Boże. Bo i ja też jestem Izraelitą z nasienia Abrahamowego, z pokolenia Benjamina. [2] »Nie odrzucił Bóg ludu Swojego, który przeznaczył. Izali nie wiecie, co powiada Pismo o Eliaszu, jako się przyczyniał do Boga przeciwko ludowi Izraelskiemu, mówiąc: [3] »Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, a jam tylko sam został, i szukają duszy mojej? [4] »Ale co mu odpowiedź Boża mówi? Zostawiłem Sobie siedem tysięcy mężów, którzy się nie kłaniali przed bałwanem Baalem. [5] »– Tak też i w tym czasie, ostatki według wybraństwa łaski zbawione się stały. [6] »A jeśli z łaski, tedyć już nie z uczynków. Bo gdyby inaczej było, to łaska nie byłaby już łaską. [7] »Cóż tedy? Czego szukał lud Izraelski, tego nie osiągnął, wybraństwo zaś osiągnęło, a inni się zaślepili, [8] »tak jako napisane jest: Dał im Bóg ducha snu twardego: oczy, aby nie widzieli; uszy, aby nie słyszeli, aż do dzisiejszego dnia. [9] »– A Dawid powiada: Niech będzie stół ich przed nimi sidłem, i na ułowienie ich, i na zgorszenie, i na odpłacenie im. [10] »Niech będą zaćmione oczy ich, aby nie widzieli, i grzbietu ich zawsze nakrzywiaj. [11] »– Powiadam tedy: Izali tak się potknęli, że upadli? Uchowaj Boże. Ale za ich wykroczeniem przyszło zbawienie dla pogan, aby im tego zazdrościli. [12] »– Ponieważ tedy ich wykroczenia stały się bogactwem dla świata i ich umniejszenie bogactwem dla pogan, to jakoż daleko więcej ich napełnienie. [13] »Bo to wam, poganom, powiadam, że póki jestem Apostołem pogan, posługowanie moje mam we czci, [14] »w nadziei, że może jako pobudzę do zazdrości współkrewnych ciała mojego i niektórych z nich przywiodę ku zbawieniu. [15] »Albowiem jeśli ich odrzucenie jest pojednaniem dla świata, to czemże będzie przyjęcie ich, jeśli nie żywotem z umarłych? [16] »Jeśli więc rozczyn święty jest, tedy i ciasto; i jeśli korzeń święty jest, tedy i gałęzie. [17] »A jeśli się niektóre gałęzie złamały, a ty będąc pierwej leśną oliwą, zostałeś wszczepiony w nie i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości oliwnego drzewa, [18] »to nie przechwalajże się przeciwko gałęziom. Bo jeśli się przechwalasz, to wiedzże, że nie ty korzeń nosisz, ale korzeń ciebie. [19] »A jeśli powiadasz: Odłamane są gałęzie, abym ja był wszczepiony. [20] »Dobrze, ale dla niedowiarstwa odłamane są, a ty wiarą stoisz: nie rozumiejże wysoko o sobie, ale się bój. [21] »Bo jeśli Bóg przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, żeby też i tobie nie przepuścił. [22] »Patrz tedy na dobroć i srogość Bożą; zwłaszcza na srogość względem tych, którzy upadli, a na dobroć Bożą nad tobą, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. Bo jeśliby inaczej, tedy i ty będziesz wycięty. [23] »Ale i oni, jeśli nic będą trwać w niedowiarstwie, będą wszczepieni; boć mocen jest Bóg znowu ich wszczepić. [24] »Albowiem jeśli ty, będąc wycięty z oliwy, z natury swej leśnej, przeciwko naturze swej wszczepiony zostałeś w oliwę dobrą, to jakoż daleko bardziej ci, którzy są przyrodzonymi, będą wszczepieni w swoją własną oliwę. [25] »Bo nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tej tajemnicy (żebyście nie byli sami w sobie mądrymi), że zaślepienie przydarzyło się ludowi Izraelskiemu w części, ażby zupełność pogan weszła, [26] »a tak, żeby wszystek Izrael był zbawiony, jako napisane jest: Przyjdzie z Syonu, Który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakóba; [27] »a ten niech mają ode Mnie Testament: gdy zgładzę grzechy ich. [28] »– Co się tyczy Ewangelii, to wprawdzie są oni nieprzyjaciółmi dla was; ale co dotyczy wybraństwa, są najmilszymi ze względu na Ojców. [29] »Albowiem bez żałowania są dary i powołania Boże. [30] »Bo jakoście i wy niegdyś nie wierzyli Bogu, a teraz otrzymaliście miłosierdzie z przyczyny ich niedowiarstwa, [31] »tak i oni teraz nie uwierzyli ku waszemu miłosierdziu, aby też i oni miłosierdzie otrzymali. [32] »Albowiem zamknął Bóg wszystko w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłował. [33] »O głębokości bogactw, mądrości i wiadomości Boga, jako są nieogarnione sądy Jego i niedościgłe drogi Jego. [34] »Bo któż poznał umysł Pana, albo kto był doradcą Jego? [35] »Albo kto Mu pierwej dał, i będzie mu oddane? [36] »Albowiem z Niego, i przez Niego, i w Nim jest wszystko, Jemu bądź chwała na wieki wieków. Amen. 
«  List do Rzymian 10 List do Rzymian 11 List do Rzymian 12  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.