Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 12
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, rozumną służbę waszą. [2] »A nie bądźcie podobnymi temu światu, ale się odnawiajcie w odnowieniu umysłu waszego, abyście doświadczali, która jest wola Boża dobra, i miła, i doskonała. [3] »Albowiem to powiadam przez łaskę, która mi jest dana, wszystkim, którzy są między wami, aby nic więcej każdy z was rozumiał, niż potrzeba rozumieć, ale żeby rozumiał trzeźwo według tego, ile każdemu z was Bóg oddzielił, miarę wiary. [4] »Albowiem jako w jednem ciele mamy członków wiele, a wszystkie członki nie jedną czynność mają, [5] »także też wielu nas jesteśmy jednem ciałem w Chrystusie i każdy zosobna jeden dla drugiego członkami. [6] »A mając różne dary według tej łaski, która nam jest dana, należycie ich używajmy. Kto ma dar proroctwa, niech prorokuje według wywodu wiary. [7] »Kto ma dar posługowania, niech wypełnia posługowanie; kto ma dar nauczania, niech naucza; [8] »kto ma napominać, niech napomina; kto ma rozdawać, niech rozdaje w prostocie; kto jest przełożonym, niech ma pieczę z gorliwością; kto czyni miłosierdzie, niech je czyni z weselem. [9] »Miłość niech będzie bez obłudy: nienawidząc tego, co złe, a trzymając się dobrego; [10] »miłując jedni drugich miłością braterską; uprzedzając jedni drugich czcią; [11] »w troskliwości nie leniwi, Duchem gorejąc, Panu służąc; [12] »w nadziei się radując; w uciskach cierpliwi, w modlitwie pilni, [13] »na potrzeby świętych udzielając, w przyjmowaniu gości się współubiegając. [14] »Dobrze mówcie tym, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. [15] »Radujcie się z tymi, którzy się weselą; płaczcie z tymi, którzy płaczą; [16] »to samo jedni o drugich rozumiejąc, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale z pokornymi się zgadzając. [17] »Nie bądźcie roztropnymi sami dla siebie, ale nikomu złem za złe nie oddając, przemyśliwajcie to, coby było dobrego nietylko przed Bogiem, ale też przed wszystkimi ludźmi; [18] »jeśli być może, o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mając. [19] »Nie mścijcie się sami za siebie, najmilsi, ale ustąpcie gniewowi, albowiem tak jest napisane: Mnie pomsta i Ja ją oddam, mówi Pan. [20] »I jeśli będzie łaknął twój nieprzyjaciel, nakarm go; jeśli będzie pragnął, daj mu pić, bo to czyniąc, węgle ogniste nagarniesz na głowę jego. [21] »Nie daj się zwyciężyć złemu, ale zwyciężaj złe dobrem. 
«  List do Rzymian 11 List do Rzymian 12 List do Rzymian 13  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.