Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 15
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A my mocniejsi powinniśmy słabości niemocnych znosić, a nie sami sobie się podobać. [2] »Każdy z was niech będzie wyrozumiały dla bliźniego swego ku dobremu, dla zbudowania. [3] »Bo i Chrystus nie Sam Sobie pobłażał, ale jako napisane jest: Urągania tych, którzy urągali Tobie, spadły na Mnie. [4] »– Albowiem cokolwiek napisane jest, dla naszej nauki jest napisane, abyśmy przez cierpliwość i pociechę Pisma zachowali nadzieję. [5] »A Bóg cierpliwości i pocieszenia niech wam da jednoż zobopólnie między sobą rozumieć według Jezusa Chrystusa, [6] »abyście jednomyślnie i jednemi usty czcili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. [7] »Przeto przyjmujcie jedni drugich, jako i Chrystus przyjął was ku czci Bożej. [8] »Albowiem to powiadam wam, że Jezus Chrystus stał się sługą, dla obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby spełnił obietnice dane Ojcom; [9] »dla pogan zaś – z miłosierdzia, aby chwalili Boga, jako napisane jest: Dlatego będę Cię chwalił między poganami, Panie, i będę śpiewał Imieniowi Twemu. [10] »I znowu mówi: Weselcie się, poganie, z ludem Jego. [11] »I znowu: Chwalcie Pana wszyscy poganie, wielbijcie Go wszyscy ludzie. [12] »I znowu Izaijasz mówi: Będzie korzeń Jessego i Ten, Który powstanie rządzić poganami, w Nim poganie nadzieję mieć będą. [13] »A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierzeniu, abyście obfitowali w nadziei i w mocy ducha Świętego. [14] »A pewien jestem tego, bracia moi, i ja sam co do was, że i wy pełni jesteście miłości, będąc napełnieni wszelką umiejętnością, tak że moglibyście jedni drugich nauczać. [15] »Ale napisałem wam, bracia, poniekąd z większą śmiałością, jakoby na pamięć wam przywodząc, z mocą łaski, która mi jest dana od Boga, [16] »abym był sługą Jezusa Chrystusa między poganami, ofiarując Ewangelię Bożą, aby ofiara pogan była miłą i poświęconą w Duchu Świętym. [17] »A przeto mam się czem chlubić w Chrystusie Jezusie przed Bogiem. [18] »Albowiem nie śmiem nic mówić, czegoby Chrystus nie sprawował przeze mnie ku posłuszeństwu pogan słowem i czynem, [19] »mocą znaków i cudów, w mocy Ducha Świętego, tak że od Jeruzalem i okolic aż do Illiryku napełniłem (wszystko) Ewangelią Chrystusową. [20] »A takem opowiadał tę Ewangelię nie tam, gdzie było już oznajmione Imię Chrystusowe, abym na cudzym fundamencie nie budował; [21] »ale tak, jako napisane jest: Że ci, którym nie było opowiadane o Nim, ujrzą; i ci, którzy nie słyszeli o Nim, dowiedzą się. [22] »Dlatego też miałem wielkie przeszkody, żeby przyjść do was, i nie mogłem aż dotąd. [23] »Ale teraz, gdy już więcej nie mam żadnego miejsca w tych krainach (do głoszenia Ewangelii), a mając wielką chęć przyjść do was od wielu przeszłych lat, [24] »gdy będę szedł do Hiszpanii, mam nadzieję, że tamtędy idąc, przyjdę do was i zobaczę się z wami, i że wy mię tam odprowadzicie, gdy się z wami choć cokolwiek nacieszę. [25] »A tak teraz idę do Jeruzalem wspomódz (ofiarami) świętych. [26] »Bo się podobało Macedonii z Achają uczynić niejaką składkę na ubogich świętych, którzy są w Jeruzalem. [27] »Albowiem tak się im podobało. Zresztą są im dłużni. Bo jeśli poganie stali się uczestnikami rzeczy ich duchowych, tedy powinni ich wspomagać w cielesnych. [28] »Gdy więc tego dokonam i gdy im jako pieczęć położę ten owoc, udam się przez was do Hiszpanii. [29] »A wiem, że gdy przyjdę do was, z hojnem błogosławieństwem Ewangelii Chrystusowej przyjdę. [30] »Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha Świętego, abyście mię wspomagali w swych modlitwach u Pana Boga, [31] »abym był wybawiony od niewiernych ludzi, którzy są w Judei, ażeby mojej posługi ofiara miłą była w Jeruzalem świętym, [32] »abym wrócił do was z radością za wolą Bożą, abym się z wami wspólnie ucieszył. [33] »A Bóg pokoju niechaj będzie z wami wszystkimi. Amen. 
«  List do Rzymian 14 List do Rzymian 15 List do Rzymian 16  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.