Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 3
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy ma więcej Żyd? Albo co za pożytek z obrzezania? [2] »Wiele pod każdym względem. A najpierw to, że im zwierzone są słowa Boże. [3] »Bo i cóż, że niektórzy z nich nie uwierzyli? Izali ich niedowiarstwo wiarę Bożą zniszczyło? [4] »Uchowaj Boże. Albowiem Bóg jest prawdziwy, a wszelki człowiek kłamca, tak jako napisane jest: Abyś był usprawiedliwiony w mowach Twoich i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądził. [5] »– Jeśli więc nieprawość nasza Bożą sprawiedliwość zaleca, to cóż rzeczemy? Izali niesprawiedliwy jest Bóg, Który gniew przywodzi (a mówię to po ludzku)? [6] »Uchowaj Boże. Bo jeśliby tak było, to jakoż Bóg będzie sądził ten świat? [7] »Albowiem jeśli prawda Boża przez moje kłamstwo jeszcze bardziej zajaśniała ku chwale Jego, to dlaczego ja jeszcze mam być sądzony jako grzesznik? [8] »Albo czemu też nie mówimy: czyńmy złe rzeczy, aby przyszły dobre? – jako niektórzy szkalując nas, powiadają kłamliwie, jakobyśmy tak mówili. Potępienie bowiem takich jest sprawiedliwe. [9] »Cóż tedy? Izali przewyższamy ich? Żadnym sposobem. Albowiem wykazaliśmy, że Żydzi i Grecy wszyscy są pod grzechem, [10] »jako napisane jest: Że niemasz nikogo sprawiedliwego, [11] »niema rozumnego, niema ktoby szukał Boga; [12] »wszyscy zboczyli, wszyscy społem stali się niepożytecznymi; niema ktoby czynił dobrze, niema ani jednego. [13] »Grobem otwartym jest gardło ich, językami swymi zdradliwie działali; jad żmii pod wargami ich; [14] »usta ich pełne przekleństwa i gorzkości; [15] »nogi ich prędkie ku rozlaniu krwi; [16] »zniszczenie i nieszczęście na drogach ich; [17] »i drogi pokoju nie uznali; [18] »niemasz bojaźni Bożej przed oczyma ich. [19] »A wiemy to, że cokolwiek Zakon mówi, mówi do tych, którzy pod Zakonem są, aby każde usta były zatulone i żeby wszystek świat uznał się winnym wobec Boga. [20] »Bo z uczynków Zakonu nie będzie przed Nim usprawiedliwione żadne ciało. Albowiem przez Zakon jest poznanie grzechu. [21] »Ale teraz bez Zakonu sprawiedliwość Boża jest objawiona, o której świadczą Zakon i Prorocy. [22] »A ta sprawiedliwość Boża jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa we wszystkich i na wszystkich, którzy w Niego wierzą. Albowiem niema żadnej różnicy, [23] »bo wszyscy zgrzeszyli i potrzebują chwały Bożej, [24] »przeto też usprawiedliwieni bywają darmo przez łaskę Jego, przez Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, [25] »Którego Bóg wystawił jako Ofiarę Ubłagania przez wiarę we Krwi Jego, aby okazał sprawiedliwość Swoją w odpuszczeniu grzechów, popełnionych przedtem w czasie cierpliwości Bożej, [26] »i aby okazał sprawiedliwość swoją w teraźniejszym czasie, że On Sam sprawiedliwy jest i usprawiedliwia tego, kto ma wiarę w Jezusa Chrystusa. [27] »Gdzież tedy jest przechwalanie się twoje? Wyrzucone jest precz. Przez jaki zakon? Może uczynków? Nie, ale przez zakon wiary. [28] »Albowiem mam to za pewne, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków Zakonnych. [29] »Izali tylko Żydów jest Bóg, a nie też i pogan? I owszem, i pogan, [30] »ponieważ jeden jest Bóg, Który usprawiedliwia obrzezanie z wiary i nieobrzezanie przez wiarę. [31] »Izali tedy Zakon znosimy przez wiarę? Bynajmniej; ale owszem, Zakon utwierdzamy. 
«  List do Rzymian 2 List do Rzymian 3 List do Rzymian 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.