Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Rzymian » Rozdział 6
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Cóż tedy rzeczemy? Będziemy li trwać w grzechu, ażeby łaska była obfitsza? [2] »Uchowaj Boże. Albowiem my, którzyśmy umarli grzechowi, jakoż jeszcze będziemy w nim żyć? [3] »Izali nie wiecie, bracia, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusie Jezusie, ochrzczeni jesteśmy w śmierci Jego? [4] »Albowiem jesteśmy z Nim pogrzebani przez Chrzest na śmierć, aby jako Chrystus wstał z martwych przez Chwałę Ojca, tak żebyśmy też i my chodzili w nowości żywota. [5] »Bo jeśliśmy zostali pospołu z Nim wszczepieni w podobieństwo śmierci Jego, to także pospołu z Nim będziemy wszczepieni i w podobieństwo zmartwychwstania Jego; [6] »to wiedząc, że stary człowiek nasz pospołu z Nim jest ukrzyżowany, aby zostało zniszczone ciało grzechu, ażebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. [7] »Bo kto umarł, usprawiedliwiony jest od grzechu. [8] »Jeśliśmy tedy umarli z Chrystusem, to wierzymy, że też pospołu i żyć będziemy z Chrystusem, [9] »wiedząc, że Chrystus wstawszy z martwych, już więcej nie umiera i śmierć Mu więcej nie będzie panowała. [10] »Bo gdy umarł dla grzechu, raz umarł, a gdy żyje, – żyje dla Boga. [11] »Także też i wy rozumiejcie, żeście pomarli dla grzechu, a żyjecie dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [12] »Niechże tedy nie króluje grzech w waszem śmiertelnem ciele, byście mieli być posłuszni pożądliwościom jego. [13] »Ani też nie wydawajcie członków waszych na narzędzia nieprawości grzechowi, ale oddawajcie się Bogu i członki wasze na narzędzia sprawiedliwości, tak jakoście się stali z umarłych żywymi. [14] »Bo wam grzech nie będzie panował, dlatego że nie jesteście pod Zakonem, ale pod Łaską. [15] »Cóż tedy? Będziemy li grzeszyć, żeśmy nie pod Zakonem, ale pod Łaską? Uchowaj Boże. [16] »Izali nie wiecie, że jeśli komu się ofiarujecie być sługami ku posłuszeństwu, to stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechowi ku śmierci, czy też posłuszeństwu ku sprawiedliwości? [17] »A chwała Bogu, że będąc przedtem sługami grzechu, teraz usłuchaliście z serca tego sposobu nauki, na któryście się wydali. [18] »A tak będąc wyzwoleni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. [19] »Po ludzku wam mówię dla nieudolności ciała waszego, że jakoście wydawali członki wasze, aby służyły nieczystości i nieprawości ku nieprawości, tak teraz wydawajcie członki wasze, aby służyły sprawiedliwości ku poświęceniu; [20] »bo gdyście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości. [21] »Cóżeście tedy za pożytek mieli naonczas z onych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem koniec ich śmierć. [22] »Ale teraz, będąc wyzwoleni od grzechu i stawszy się sługami Boga, macie owoc wasz ku poświęceniu, a koniec – żywot wieczny. [23] »Albowiem zapłatą grzechu – śmierć, a łaska Boża żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 
«  List do Rzymian 5 List do Rzymian 6 List do Rzymian 7  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.