Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 12
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A o duchownych rzeczach, bracia, nie chcę, abyście mieli nie wiedzieć. [2] »Wiecie, że gdyście byli poganami, jakoście byli do niemych bałwanów wiedzeni, takeście szli. [3] »Przeto oznajmiam wam, że żaden (człowiek), który w Duchu Bożym mówi, nie mówi na Jezusa przeklęctwa, i żaden nie może rzec: Pan Jezus, – jedno w Duchu Świętym. [4] »A chociaż różne są łaski, wszakże tenże Duch. [5] »I różne są posługowania, ale tenże Pan. [6] »I różne są sprawy, ale tenże Bóg, Który sprawuje wszystko we wszystkich. [7] »I każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. [8] »Jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności według tegoż Ducha. [9] »Drugiemu wiara w tymże Duchu, a innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu. [10] »Drugiemu czynienie cudów, innemu proroctwa, innemu rozeznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a innemu wykładanie mów. [11] »A to wszystko sprawuje jeden i tenże Duch, udzielając każdemu, jako chce. [12] »Albowiem jako jedno jest ciało, a członków ma wiele, a wszystkie członki jednego ciała, choć ich wiele, jednak jednem ciałem są, tak też i Chrystus. [13] »Bo w jednym Duchu my wszyscy jesteśmy ochrzczeni w jedno Ciało, czy to Żydzi, czy poganie, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy jednym Duchem jesteśmy napojeni. [14] »Bo i ciało nie jest jeden członek, ale wiele. [15] »Jeśliby rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie jestem z ciała, – to izali dlatego nie jest z ciała? [16] »I jeśliby rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie jestem z ciała, – czy dlatego nie jest z ciała? [17] »Jeśliby całe ciało było okiem, to gdzieżby był słuch? Jeśliby też całe było słuchem, to gdzież powonienie? [18] »Ale teraz rozłożył Bóg członki każdy z nich w ciele tak, jako chciał. [19] »A gdyby wszystkie były jednym członkiem, to gdzież ciało? [20] »A tak teraz wiele członków, ale ciało jedno. [21] »I nie może oko rzec ręce: Nie potrzebuję twej posługi. Albo też głowa nogom: Nie potrzeba mi was. [22] »Ale owszem, im więcej które członki zdają się słabszemi, tem są potrzebniejsze. [23] »I te członki w ciele, które mamy za mniej szlachetne, tem większą opieką otaczamy, a wstydliwsze nasze tem pilniej okrywamy. [24] »Te zaś, które za szlachetne mamy, niczego nie potrzebują. Gdyż Bóg tak umiarkował ciało, żeby temu członkowi, któremu czego nie dostaje, większa cześć była oddawana, [25] »aby nie było rozdziału w ciele, ale żeby wszystkie członki jedne o drugich społeczne miały staranie. [26] »I przeto, jeśli co cierpi jeden członek, współcierpią z nim wszystkie członki. A jeśli bywa uczczony jeden członek, społem radują się z nim wszystkie członki. [27] »I wy wszyscy jesteście Ciałem Chrystusowem i członkami z członka. [28] »Niektórych tedy Bóg postanowił w Kościele: najpierw Apostołów, po nich Proroków, po trzecie Nauczycieli, potem moce, a potem łaski uzdrawiania, wspomagania, rządzenia, różności języków i wykłady mów. [29] »Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy Prorokami? Zali wszyscy Nauczycielami? [30] »Azaż wszyscy mocami? Czy wszyscy mają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy językami mówią? Izali wszyscy wykładają? [31] »Ale współubiegajcie się o lepsze dary, i jeszcze zacniejszą wam drogę pokazuję. 
«  1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12 1 List do Koryntian 13  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.