Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 1 List do Koryntian » Rozdział 4
«  1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak o nas niechaj człowiek rozumie, jako o sługach Chrystusowych i szafarzach Tajemnic Bożych. [2] »Tu już szukają między szafarzami, aby się który z nich wiernym okazał, [3] »ale ja za najmniejszą rzecz to sobie ważę, abym był od was sądzony albo od dnia ludzkiego; ale też ani się sam nie sądzę. [4] »Bo chociaż się do niczego złego nie poczuwam, to jednak nie przez to jestem usprawiedliwiony, bo Ten, Który mię sądzi, Pan jest. [5] »Przeto nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, Który też oświeci to, co skryte jest w ciemności, i objawi rady serc, a natenczas każdemu będzie chwała od Boga. [6] »A to, bracia, w podobieństwie powiedziałem o sobie i o Apollinie dla was, abyście się z nas nauczyli, żeby przeciwko temu, co jest napisane, jeden nad drugiego się nie wynosił ze względu na drugiego. [7] »Bo i któż cię rozsądza? I co masz, czegobyś nie wziął? A jeśliś wziął, to czemu się chlubisz tak, jakobyś nie wziął? [8] »Jużeście nasyceni, jużeście zbogaceni, bez nas królujecie: i bodajbyście królowali, żebyśmy też i my z wami królowali. [9] »Bo tak mniemam, że Bóg nas Apostołów ostatnimi ukazał, jakby na śmierć przeznaczonych. Bośmy się stali dziwowiskiem dla świata, i Aniołów, i ludzi. [10] »Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście roztropni w Chrystusie. Myśmy niemocni, a wy mocni. Wyście we czci miani, a my bezecni. [11] »Aż dotychczas i łakniemy, i pragniemy, i jesteśmy nadzy, i bywamy policzkowani, i tułamy się, [12] »pracując na siebie naszemi rękoma; przeklinają nas, a my błogosławimy; prześladują nas, a my cierpliwie to znosimy; [13] »urągają nam, a my się za nich modlimy. Staliśmy się jako śmiecie tego świata u wszystkich, jako proch pod nogami aż do tego czasu. [14] »A piszę to nie dlatego, żebym was chciał zawstydzić, ale napominam jako synów moich najmilszych. [15] »Bo choćbyście też mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, ale nie wielu ojców, albowiem w Chrystusie Jezusie jam was urodził przez Ewangelię. [16] »Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi, jakom i ja Chrystusów. [17] »Przetom posłał do was Tymoteusza, który jest synem moim najmilszym i wiernym w Panu i który wam przywiedzie na pamięć drogi moje, które są w Chrystusie Jezusie, tak jako wszędzie i w każdym Kościele nauczam. [18] »Tak się nadęli niektórzy z was, jakobym do was nie miał przyjść. [19] »Ale jeśli Pan będzie raczył, przyjdę do was rychło i doznam nie mowy tamtych, którzy się nadęli, ale mocy. [20] »Boć nie w mowie jest Królestwo Boże, ale w mocy. [21] »Cóż chcecie, z rózgą li mam przyjść do was, czy z miłością i z duchem cichości? 
«  1 List do Koryntian 3 1 List do Koryntian 4 1 List do Koryntian 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.