Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » 2 List do Koryntian » Rozdział 4
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego, mając takie posługowanie według tego, jakośmy dostąpili miłosierdzia, nie ustajemy, [2] »ale odrzekamy się tajnych sromot, nie postępując chytrze, ani nie fałszując słowa Bożego, ale w okazaniu prawdy zalecając samych siebie sumieniu wszelkiego człowieka przed Bogiem. [3] »A jeśli też zakryta jest Ewangelia nasza, to zakryta jest dla tych, którzy giną, [4] »w których bóg tego świata zaślepił umysł, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusa, Który jest obrazem Boga Niewidzialnego. [5] »Albowiem nie sami o sobie opowiadamy, ale o Jezusie Chrystusie, Panu naszym, a o nas, jako o sługach waszych przez Jezusa. [6] »Albowiem Bóg, Który rozkazał, aby światłość z ciemności zaświeciła, zaświecił w sercach naszych, aby nas oświecić poznaniem jasności Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. [7] »A mamy ten skarb w naczyniu glinianem, aby wywyższenie było mocy Bożej, a nie z nas. [8] »We wszystkiem ucisk cierpimy, ale nie utyskujemy sobie; nędzę cierpimy, ale Bóg nas nie opuszcza; [9] »prześladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni; bywamy poniżeni, ale nie pohańbieni; pomiatają nami, ale nie giniemy; [10] »zawsze umartwienie Jezusa Chrystusa na ciele naszem nosząc, aby też i żywot Jezusa okazał się w śmiertelnem ciele naszem. [11] »Albowiem zawsze nas, którzyśmy żywi, na śmierć wydają dla Jezusa, żeby się żywot Jezusa okazał w śmiertelnem ciele naszem. [12] »A tak śmiercią Swoją moc w nas okazuje, a w was żywot. [13] »Ale (wtedy tylko jeśli) mając tegoż Ducha wiary, jako jest napisane: Uwierzyłem, przetom mówił. I my wierzymy i dlatego też mówimy, [14] »wiedząc to, że Ten, Który wzbudził Jezusa, i nas z Jezusem wzbudzi i postawi z wami przed Sobą. [15] »Albowiem wszystko dla was, aby obfitość łaski tem większe obudziła dziękczynienie w wielu ku chwale Bożej. [16] »Dlatego nie zniechęcajmy się, ale chociaż ten człowiek nasz, który zewnętrzny jest, psuje się, wszakże ten, który wewnątrz jest, odnawia się ode dnia do dnia. [17] »Albowiem ten ucisk nasz, bardzo krótkim i lekkim będąc, sprawuje nam na wysokości wiekuistą wagę chwały w nas; [18] »gdyż nie patrzymy na te rzeczy, które widzimy, ale na te, których nie widzimy. Bo te rzeczy, które są widzialne, są doczesne, a te, których nie widzimy, są wieczne. 
«  2 List do Koryntian 3 2 List do Koryntian 4 2 List do Koryntian 5  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.