Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Efezjan » Rozdział 3
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego ja Paweł stałem się więźniem Jezusa Chrystusa za was Pogan, [2] »jeśliście tylko słyszeli o szafunku łaski Bożej, która mi jest dana dla was; [3] »że przez objawienie oznajmiona mi została tajemnica (jakom przedtem pisał pokrótce, [4] »co też czytając możecie wyrozumieć, co wiem o onej tajemnicy Chrystusowej), [5] »która nie była oznajmiona poprzednim pokoleniom synów ludzkich, tak jako teraz objawiona została świętym Apostołom Jego i Prorokom przez Ducha Świętego, [6] »że też i Poganie mają być współdziedzicami, i wspólnem Ciałem, i współuczestnikami obietnicy Jego w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, [7] »której ja stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana w działaniu mocy Jego. [8] »Mnie, zaprawdę najmniejszemu ze wszystkich Świętych, dana jest ta łaska, abym opowiadał między poganami niedościgłe bogactwa Chrystusowe [9] »i żebym oświecał wszystkich i objaśniał, jaki jest szafunek tajemnicy ukrytej od wieków w Bogu, Który wszystkie rzeczy stworzył przez Jezusa Chrystusa, [10] »aby była objawiona przez Kościół Księstwom i Mocom w Niebiesiech rozmaita mądrość Boga, [11] »według odwiecznego postanowienia, jakie uczynił przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, [12] »w Którym mamy ufność i przystęp śmielszy przez wiarę Jego. [13] »Przetoż proszę, żebyście nie upadali na duchu z powodu ucisków moich dla was, bo one są chwałą waszą. [14] »Dlatego klękam na swe kolana przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa, [15] »z Którego wszelkie ojcowstwo na Niebie i na ziemi bywa nazywane, [16] »aby wam dał według bogactw chwały Swojej moc, żebyście byli umocnieni przez Ducha Jego w wewnętrznego człowieka, [17] »aby Chrystus mieszkał przez wiarę w sercach waszych, [18] »ażebyście byli w miłości wkorzenieni i ugruntowani, żebyście mogli ze wszystkimi Świętymi pojąć, jaka jest szerokość, i długość, i wysokość, i głębokość, [19] »i mogli też poznać miłość Chrystusową, która przewyższa umiejętność, abyście byli napełnieni wszelką zupełnością Bożą. [20] »A temu, Który mocen jest wszystko daleko więcej uczynić, niż prosimy albo rozumiemy, według mocy, którą okazuje w nas, [21] »Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie na wszystkie rodzaje wieku wieków. Amen 
«  List do Efezjan 2 List do Efezjan 3 List do Efezjan 4  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.