Teksty » Przekład Mariawitów - Nowy Testament » List do Kolosan » Rozdział 2
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Albowiem chcę, żebyście wiedzieli, jakie staranie mam o was i o tych, którzy są w Laodycei i o wszystkich, którzy mię nie widzieli według ciała, [2] »aby były pocieszone serca ich i żeby będąc wyćwiczeni w miłości, mogli dojść do wszelkich bogactw zupełności zrozumienia i do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, [3] »w Którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i umiejętności. [4] »A to dlatego mówię, żeby was nikt nie zwodził wspaniałością słów. [5] »Bo chociaż nieobecny jestem ciałem, ale duchem jestem z wami, radując się, gdy widzę wasz rząd i umocnienie wiary waszej, która jest w Chrystusie. [6] »Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana naszego, tak w Nim chodźcie, [7] »wkorzenieni w Nim i wybudowani na Nim, i tak będąc utwierdzeni w wierze, jakoście się jej nauczyli, obfitując w Nim w dziękczynieniu. [8] »Patrzcie, aby was kto nie zwiódł filozofią i marnem zwodzeniem według podania ludzkiego, podług żywiołów świata, a nie według Chrystusa, [9] »gdyż w Nim mieszka wszystka zupełność Bóstwa cieleśnie, [10] »i w Nim jesteście napełnieni, bo On jest Głową wszelkiego Księstwa i Mocy. [11] »I w Nim jesteście obrzezani nie obrzezaniem ręką sprawionem przez oderznięcie skórki cielesnej na ciele, ale obrzezaniem Chrystusa, [12] »gdyście z Nim pospołu pogrzebani na Chrzcie, w Nim też zmartwychpowstali przez wiarę w sprawy Boga, Który Go wzbudził z umarłych; [13] »i was, gdyście byli umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu ciała waszego, pospołu z Nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy, [14] »zmazawszy on cyrograf, który przeciwko nam był, z dekretu, który nam był przeciwny, i tenże zniósł precz, przybiwszy go na krzyż; [15] »i złupiwszy Księstwa i Moce, wywiódł je śmiało na widok, odniósłszy jawnie nad nimi zwycięstwo przez Samego Siebie. [16] »A przeto niechaj was nikt nie potępia za jedzenie albo picie, albo za jaki dzień świąteczny, albo nowego miesiąca, albo Szabat, [17] »które są cieniem przyszłych rzeczy, a Ciało jest Chrystusowe. [18] »Niech was nikt nie zwodzi umyślnie przez pokorę i nabożeństwo do Aniołów, pysznie postępując w tem, czego nie widział, napróżno się nadymając rozumem ciała swego, [19] »a nie trzymając się Głowy, z Której wszystko Ciało przez splecenia rozliczne i spojenia sporządzone i złączone, rośnie w rozmnożenie Boże. [20] »Jeśliście tedy umarli z Chrystusem i dla żywiołów tego świata, to czemuż się jeszcze takimi, jak ci, którzy żyją dla świata, okazujecie? [21] »Nie dotykajcie się, ani nie kosztujcie, ani nie ujmujcie rękoma, [22] »bo te wszystkie rzeczy niszczeją przez samo używanie i są według przykazań i nauk ludzkich, [23] »które mają tylko pozór mądrości w zbytniem nabożeństwie, i w pokorze, i w niefolgowaniu ciału, i nie w żadnej czci ku nasyceniu ciała. 
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »


 Źródło tekstu: Polona - Skany Nowego Testamentu z 1921 rokuOpis prezentowanego tekstu: "Nowy Testament po polsku, czyli święta Pana Naszego Jezusa Chrystusa Ewangelia, tł. bp. Jan M. Michał Kowalski, Płock 1921". Tłumaczenie z łacińskiej Wulgaty z uwzględnieniem tekstu greckiego. Pierwsze wydanie Pisma św. Nowego Testamentu, przetłumaczone przez bpa Kowalskiego. Do tekstu Nowego Testamentu wprowadzono poprawki wymienione na końcu wydania drukowanego/skanów. Opracowanie tekstu i przygotowanie modułu: BibliePolskie.pl w roku 100-tnej rocznicy wydania.